Стари акредитовани курсеви

Ажурирано:

Акредитовани курсеви за библиотекаре у 2021.

Универзитетска библиотека „Светозар Марковић“ у току 2021. године одржаваће следеће акредитоване програме стручног усавршавања за библиотекаре:

Вики-библиотекар (аутори: Александра Поповић, Оја Кринуловић, Игор Живановић)

Комуникација на интернету: Отворена наука у служби друштва (аутори: Александра Поповић, Миле Стијеповић и Весна Абадић)

Ауторско право у библиотечко-информационој делатности: ауторско дело и интернет (аутори: др Татјана Брзуловић Станисављевић и др Драгана Столић)

– Демократизација дигитализације у библиотекама  (аутори Наташа Дакић, Јелена Андоновски, др Александра Тртовац)

Дигиталне претраживе колекције – формирање и претраживање: теоријски и практични приступ (аутори: др Адам Софронијевић, Јасмина Нинков, Новка Шокица Шуваковић, Тамара Бутиган, Милица Кирћански, Никола Смоленски, Дејана Каваја Станишић и Ивана Гавриловић)

Акредитовани курсеви за библиотекаре у 2020.

Универзитетска библиотека „Светозар Марковић“ у току 2020. године одржаваће следеће акредитоване програме стручног усавршавања за библиотекаре:

Вики-библиотекар (аутори: Александра Поповић, Оја Кринуловић, Игор Живановић)

Комуникација на интернету: Отворена наука у служби друштва (аутори: Александра Поповић, Миле Стијеповић и Весна Абадић)

Ауторско право у библиотечко-информационој делатности: ауторско дело и интернет (аутори: др Татјана Брзуловић Станисављевић и др Драгана Столић)

– Демократизација дигитализације у библиотекама  (аутори Наташа Дакић, Јелена Андоновски, др Александра Тртовац)

Дигиталне претраживе колекције – формирање и претраживање: теоријски и практични приступ (аутори: др Адам Софронијевић, Јасмина Нинков, Новка Шокица Шуваковић, Тамара Бутиган, Милица Кирћански, Никола Смоленски, Дејана Каваја Станишић и Ивана Гавриловић)

Акредитовани курсеви за библиотекаре у 2019.

Универзитетска библиотека „Светозар Марковић“ у току 2019. године одржаваће следеће акредитоване програме стручног усавршавања за библиотекаре:

Вики-библиотекар (аутори Александра Поповић, Оја Кринуловић, Игор Живановић)

Комуникација на интернету: Отворена наука у служби друштва (аутори: Александра Поповић, Миле Стијеповић и Весна Абадић)

Ауторско право у библиотечко-информационој делатности: ауторско дело и интернет (аутори др Татјана Брзуловић Станисављевић и др Драгана Столић)

Демократизација дигитализације у библиотекама (аутори Наташа Дакић, Јелена Андоновски, др Александра Тртовац)

Ресурси интернета за боље друштво: отворена наука – документи и извори (аутори Дејана Каваја Станишић, Александра Поповић, Драгана Столић)

Акредитовани курсеви за библиотекаре у 2018.

Универзитетска библиотека „Светозар Марковић“ у току 2018. године одржаваће следеће акредитоване програме стручног усавршавања за библиотекаре:

Дигитални репозиторијуми у библиотечко-информационој делатности (др Драгана Столић, Александра Поповић)
Ауторско право у библиотечко-информационој делатности: повреда права и појам плагијата (аутори др Татјана Брзуловић Станисављевић и др Драгана Столић)
– RDA и BIBFRAME: библиографски опис за 21. век  (аутори Наташа Дакић, Јелена Андоновски, др Александра Тртовац)
Вики-библиотекар (аутори Александра Поповић, Оја Кринуловић, Ђорђе Стакић)
– Нови медији у библиотекама (аутори Мирјана Нешић и Весна Вуксан)

Акредитовани курсеви за библиотекаре у 2017.

Универзитетска библиотека „Светозар Марковић“ у току 2017. године одржаваће следеће акредитоване програме стручног усавршавања за библиотекаре:

Библиографски алати: EndNote и Mendeley  (аутори др Драгана Столић и Александра Поповић)
Ауторско право у библиотечко-информационој делатности: повреда права и појам плагијата (аутори др Татјана Брзуловић Станисављевић и др Драгана Столић)
– RDA и BIBFRAME: библиографски опис за 21. век  (аутори Наташа Дакић, Јелена Андоновски, др Александра Тртовац)
Мултимедије у библиотекарству (аутори Мирјана Нешић и Весна Вуксан)
Вики-библиотекар (аутори Александра Поповић, Оја Кринуловић, Ђорђе Стакић)

Акредитовани курсеви за библиотекаре у 2016.

Универзитетска библиотека „Светозар Марковић“ у току 2016. године организовала је следеће акредитоване програме стручног усавршавања за библиотекаре:

Библиометрија и научни часописи (аутори др Драгана Столић, Александра Поповић)
Друштвени медији и дигитално приповедање (аутори Весна Вуксан, Милена Костић)
Ауторско право у библиотечко-информационој делатности (аутори др Татјана Брзуловић Станисављевић, др Драгана Столић)
Linked Open Data и Bibframe: нови облици организовања метаподатака у библиотекарству (аутори Наташа Дакић, Јелена Андоновски)
Вики-библиотекар (аутори Александра Поповић, Оја Кринуловић, Сања Антонић, Ђорђе Стакић)

Акредитовани курсеви за библиотекаре у 2015.

Универзитетска библиотека „Светозар Марковић“ у току 2015. године организовала је следеће акредитоване програме стручног усавршавања за библиотекаре:

Метаподаци у савременом библиотекарству (аутори Наташа Дакић, Јелена Андоновски)
Култура дигиталног маркетинга (аутори Весна Вуксан, Милена Костић)
Гугл за библиотекаре (аутори Драгана Столић, Весна Вуксан, Александра Поповић)
Вики-библиотекар (аутори Александра Поповић, Оја Кринуловић, Ђорђе Стакић)

Акредитовани курсеви за библиотекаре у 2014.

Универзитетска библиотека „Светозар Марковић“ је, Одлуком Народне библиотеке Србије од 30. 12. 2013. године, акредитовала програм Информациона писменост у библиотекама: комерцијални и некомерцијални електронски извори информација као део сталног стручног усавршавања у библиотечко-информационој делатности за 2014. годину. Овај акредитовани програм се одржава у новом едукационом центру на спрату Универзитетске библиотеке „Светозар Марковић“ и организује се у сарадњи са Заједницом библиотека универзитета у Србији. Програм траје укупно 6 часова (распоређено у два дана) и бодује се са 6 бодова.

Циљ програма је да упозна полазнике са најновијим информацијама у вези са коришћењем доступних електронских извора, како комерцијалних, тако и оних у отвореном приступу. Кроз интензивну радионицу, предавања праћена вежбањима, полазницима се омогућава да сазнају или утврде знања о релевантним ресурсима који су важни за свакодневни рад у библиотечко-информационој делатности, а који нарочито могу бити драгоцени у раду са корисницима.

Неке од тема које су обухваћене овим програмом су: технике претраживања, Покрет за отворени приступ, дигитални репозиторијуми, комерцијални часописи доступни путем КоБСОН-а, електронске књиге, читање 2.0, књиге у слободном приступу (више).

Правилник о сталном стручном усавршавању у библиотечко-информационој делатности

Информациона писменост у библиотекама: комерцијални и некомерцијални електронски извори информација