Стари акредитовани курсеви

Ажурирано:

Акредитовани курсеви за библиотекаре у 2016.

Универзитетска библиотека „Светозар Марковић“ у току 2016. године организовала је следеће акредитоване програме стручног усавршавања за библиотекаре:

Библиометрија и научни часописи (аутори др Драгана Столић, Александра Поповић)
Друштвени медији и дигитално приповедање (аутори Весна Вуксан, Милена Костић)
Ауторско право у библиотечко-информационој делатности (аутори др Татјана Брзуловић Станисављевић, др Драгана Столић)
Linked Open Data и Bibframe: нови облици организовања метаподатака у библиотекарству (аутори Наташа Дакић, Јелена Андоновски)
Вики-библиотекар (аутори Александра Поповић, Оја Кринуловић, Сања Антонић, Ђорђе Стакић)

Акредитовани курсеви за библиотекаре у 2015.

Универзитетска библиотека „Светозар Марковић“ у току 2015. године организовала је следеће акредитоване програме стручног усавршавања за библиотекаре:

Метаподаци у савременом библиотекарству (аутори Наташа Дакић, Јелена Андоновски)
Култура дигиталног маркетинга (аутори Весна Вуксан, Милена Костић)
Гугл за библиотекаре (аутори Драгана Столић, Весна Вуксан, Александра Поповић)
Вики-библиотекар (аутори Александра Поповић, Оја Кринуловић, Ђорђе Стакић)

Акредитовани курсеви за библиотекаре у 2014.

Универзитетска библиотека „Светозар Марковић“ је, Одлуком Народне библиотеке Србије од 30. 12. 2013. године, акредитовала програм Информациона писменост у библиотекама: комерцијални и некомерцијални електронски извори информација као део сталног стручног усавршавања у библиотечко-информационој делатности за 2014. годину. Овај акредитовани програм се одржава у новом едукационом центру на спрату Универзитетске библиотеке „Светозар Марковић“ и организује се у сарадњи са Заједницом библиотека универзитета у Србији. Програм траје укупно 6 часова (распоређено у два дана) и бодује се са 6 бодова.

Циљ програма је да упозна полазнике са најновијим информацијама у вези са коришћењем доступних електронских извора, како комерцијалних, тако и оних у отвореном приступу. Кроз интензивну радионицу, предавања праћена вежбањима, полазницима се омогућава да сазнају или утврде знања о релевантним ресурсима који су важни за свакодневни рад у библиотечко-информационој делатности, а који нарочито могу бити драгоцени у раду са корисницима.

Неке од тема које су обухваћене овим програмом су: технике претраживања, Покрет за отворени приступ, дигитални репозиторијуми, комерцијални часописи доступни путем КоБСОН-а, електронске књиге, читање 2.0, књиге у слободном приступу (више).

Правилник о сталном стручном усавршавању у библиотечко-информационој делатности

Информациона писменост у библиотекама: комерцијални и некомерцијални електронски извори информација