Комуникација на интернету: Отворена наука у служби друштва

Ажурирано:

Садржај семинара

Тема курса је идентификација истраживача на различитим платформама које су доступне на интернету, а која  своју адекватну примену може наћи у библиотечко-информационој делатности.

Обука полазника курса обухвата рад на следећим платформама:

– ORCID,

– Google Scholar налог и

– ResearcherID.

Садржај радионице је директно повезан са потребама запослених у библиотечко-информационој делатности. Библиотекари се свакодневно срећу са корисницима који још увек нису упућени у концепт  отворене науке и комуникације на интернету.  Практичан рад у овим системима омогућиће да се коришћење ових платформи у потпуности усвоји.

Радионица

Поред теоријског дела предвиђена је радионица за вежбање на наведеним платформама у зависности од полазника, као и од њиховог предзнања.

Циљна група

Високошколски библиотекари, али и сви други запослени у библиотечко-информационој делатности са искуством у претраживању различитих извора информација.

Припрема за семинар

Потребно је да полазници отворе налоге према упутствима које ће добити по пријави на курс.

Трајање курса

Курс траје 1 дан / 6 сати. Број полазника од 16 до 20.

Термини

Термини у којима ће се одржавати семинари доступни су на Календару акредитованих курсева.

Пријављивање

Пријавите се на курс путем имејла: popovic@unilib.rs

Предавачи

Александра Поповић, Миле Стијеповић, Весна Абадић, Горан Петровић , Марија Гордић