Едукација

Едукација

Едукација

Универзитетска библиотека организује акредитоване курсеве за библиотекаре, као и радионице за све студенте, истраживаче и друге појединце који желе да науче како да ефикасно претражују доступне изворе информација (е-часописe, е-књигe и базe података).

Ажурирано:

Акредитовани курсеви за библиотекаре у 2018.

Универзитетска библиотека „Светозар Марковић“ у току 2018. године одржаваће следеће акредитоване програме стручног усавршавања за библиотекаре:

Дигитални репозиторијуми у библиотечко-информационој делатности (др Драгана Столић, Александра Поповић)
Ауторско право у библиотечко-информационој делатности: повреда права и појам плагијата (аутори др Татјана Брзуловић Станисављевић и др Драгана Столић)
– RDA и BIBFRAME: библиографски опис за 21. век  (аутори Наташа Дакић, Јелена Андоновски, др Александра Тртовац)
Вики-библиотекар (аутори Александра Поповић, Оја Кринуловић, Ђорђе Стакић)
– Нови медији у библиотекама (аутори Мирјана Нешић и Весна Вуксан)

Календар

Обука докторанада: Обликовање докторске дисертације

У Универзитетској библиотеци „Светозар Марковић“организује се редовна обука докторанада посвећена обликовању докторске дисертације у складу са упутствима Универзитета у Београду. Најмање једном месечно заинтересовани ће моћи да добију информације о елементима које дисертација треба да садржи, видљивости дисертације на европским и светским порталима и др. Пријављивање је обавезно, а детаљe о месту и времену одржавања у наредним месецима видети у програму.

Обликовање докторских дисертација – презентација

Остали курсеви

Ауторска права за библиотекаре: практична примена

КоБСОН за почетнике

JSTOR, MUSE – сервиси за друштвене и хуманистичке науке

EBSCO (претраживање часописа из области библиотекарства)

Web of Science – претраживање, alerts; Publish of Perish, EndNote Web, Research ID

Mendeley – софтвер за креирање личне библиотеке

Електронске књиге доступне бесплатно на интернету

Дигитални репозиторијуми у отвореном приступу

Е-тезе Универзитета у Београду

Евалуација научноистраживачког рада и категоризација часописа

Корисни извори

Правилник о сталном стручном усавршавању у библиотечко-информационој делатности

Акредитовани курсеви 2017, 2016, 2015. и 2014.