Дигиталне претраживе колекције – формирање и претраживање: теоријски и практични приступ

Ажурирано:

Садржај курса

Полазници курса ће бити упознати са претраживом дигиталном библиотеком претражива.срб, порталом на којем заједнички дигитални материјал депонују неке од најзначајнијих културно-образовних установа у Србији данас.

Тема ће бити обрађена детаљно са теоријског и практичног аспекта.

У оквиру програма понаособ ће бити обрађени сви појединачни аспекти теме у вези са процесом дигитализације претраживих материјала, претрагом и даљом употребом претраживих дигиталних збирки. Значајан део курса ће бити посвећен програму DocWorks, савладавању основних команди за рад у овом програму, као и практичном раду. Корисници ће стећи практично знање о коришћењу Претраживе дигиталне библиотеке, обради и додавању докумената у њу.

Програм курса

Детаљнији програм курса са сатницом може се преузети овде.

Потребна предзнања

За похађање предложеног програма нису потребне никакве посебне квалификације и предзнања. Радионицу могу да похађају сви запослени у библиотечко-информационој делатности и други запослени у научно-културним установама. Ниво предавања се прилагођава предзнању полазника у складу са нивоом информационе писмености.

Трајање курса

Курс траје 2 дана по 3 сата.

Број полазника је од 5 до 15.

Термини

Термини у којима ће се одржавати курсеви доступни су на Календару акредитованих курсева.

Пријављивање

Пријавите се на курс путем и-мејла: gavrilovic@ubsm.rs