oamooc

УНЕСКО објавио MOOC водич за креаторе образовне политике

oamooc

УНЕСКО је објавио водич за креаторе политике у образовању “Making Sense of MOOCs: A Guide for Policy-Makers in Developing Countries”.

478607105

Јавна набавка софтвера 02/2016

478607105

У поступку јавне набавке мале вредности број 02/2016 „Набавка добара – софтвера за Универзитетску библиотеку „Светозар Марковић“ у Београду, Булевар краља Александра број 71, и то: Набавка софтвера за обраду дигиталних садржаја″, позивају се понуђачи да поднесу писану понуду за доделу и закључење уговора о јавној набавци добара.

wiki maraton

Вики-маратон посвећен домаћим научним часописима

wiki maraton

У уторак, 28. јуна, од 10 до 14 часова, Универзитетскa библиотекa „Светозар Марковић“ организује Википедијин уређивачки маратон посвећен домаћим научним часописима.