Рад у великој читаоници

Ново: Б-фонд у слободном приступу

Рад у великој читаоници

Универзитетска библиотека „Светозар Марковић“ формирала је Б-Фонд који садржи публикације из области библиотекарства, информационих наука, архивистике и музеологије и налази се у слободном приступу у новом читаоничком простору. 

Поглед преко улице на зграду Библиотеке

Изборна скупштина ЗБУС-а

Поглед преко улице на зграду Библиотеке

У Универзитетској библиотеци „Светозар Марковић“ 20. фебруара 2015. године у 12 часова одржана је изборна скупштина Заједнице библиотека универзитета у Србији.

Састанак у електронској учионици

Стручно усавршавање за библиотекаре

Састанак у електронској учионици

Објављени су резултати Конкурса за акредитацију програма сталног стручног усавршавања у библиотечко-информационој делатности за 2015. годину.
Међу одобреним програмима налазе се и четири програма Универзитетске библиотеке „Светозар Марковић“ .

Узајамни каталог

Обавештење

Узајамни каталог

Обавештавамо кориснике да ће 24. марта 2017. године у времену од 8 до 12 сати, због инсталације нове програмске опреме, претрага локалног каталога, као и позајмица публикација бити отежана, а у једном периоду и онемогућена. Хвала на разумевању.

emocije-fb

Πάθη: Језик и филозофија емоција

emocije-fb

Позивамо вас на радионицу Πάθη: Језик и филозофија емоција која се одржава у Универзитеској библиотеци „Светозар Марковић“ у Франкофоном центру 16. и 17. марта 2017. Главни циљ дводневне радионице јесте да се продискутују актуелна истраживања о емоцијама у класичној старини и касније, истраживања која у последњих неколико деценија представљају најузбудљивију и најживљу област у хуманистичким наукама.

Öèôðîâàÿ ðåïðîäóêöèÿ íàõîäèòñÿ â èíòåðíåò-ìóçåå gallerix.ru

УТИЦАЈ ЛУТЕРА И ПРОТЕСТАНТИЗМА НА ЈЕЗИЧКЕ РЕФОРМЕ У НЕМАЧКОЈ И СРБИЈИ

Öèôðîâàÿ ðåïðîäóêöèÿ íàõîäèòñÿ â èíòåðíåò-ìóçåå gallerix.ru

Поводом обележавања Петстогодишњице Реформације у среду, 15. марта са почетком у 17 часова у свечаном холу Универзитетске библиотеке „Светозар Марковић“ одржана су два предавања на тему реформе језика. Предавања су држали др Рајнер Карл Погарел и др Драгана Грбић. У оквиру ове манифестације затворена је и изложба „Историја срског језика и писма“ чија је ауторка мр Дајана Ђедовић.