Измењено радно време студентске читаонице

Студентска читаоница Велика сала ће у наредном периоду радити по измењеном радном времену и то:

Радним данима од 8 до 18 часова
Суботом од 8 до 14 часова

МЕСЕЦ ФРАНКОФОНИЈЕ – МАРТ 2023. У ФРАНКОФОНСКОМ ЦЕНТРУ У.Б.

МЕСЕЦ ФРАНКОФОНИЈЕ – МАРТ 2023. У ФРАНКОФОНСКОМ ЦЕНТРУ У.Б.
УНИВЕРЗИТЕТСКА БИБЛИОТЕКА « СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ », БУЛ. КРАЉА АЛЕКСАНДРА 71, II сп.

Изложба „Од инспирације до деструкције“

После поставке у УК Пароброд, изложба посвећена великим љубавимa славних књижевника и филозофа преселила се у Универзитетску библиотеку “Светозар Марковић” гдe ће бити oтвoрeнa дo 7. aприлa.

Измењено радно време студентске читаонице

Студентска читаоница Велика сала ће у наредном периоду радити по измењеном радном времену и то:

Радним данима од 8 до 18 часова
Суботом од 8 до 14 часова

МЕСЕЦ ФРАНКОФОНИЈЕ – МАРТ 2023. У ФРАНКОФОНСКОМ ЦЕНТРУ У.Б.

МЕСЕЦ ФРАНКОФОНИЈЕ – МАРТ 2023. У ФРАНКОФОНСКОМ ЦЕНТРУ У.Б.
УНИВЕРЗИТЕТСКА БИБЛИОТЕКА « СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ », БУЛ. КРАЉА АЛЕКСАНДРА 71, II сп.

Изложба „Од инспирације до деструкције“

После поставке у УК Пароброд, изложба посвећена великим љубавимa славних књижевника и филозофа преселила се у Универзитетску библиотеку “Светозар Марковић” гдe ће бити oтвoрeнa дo 7. aприлa.