Едукација

Едукација

Едукација

Универзитетска библиотека организује акредитоване курсеве за библиотекаре, као и радионице за све студенте, истраживаче и друге појединце који желе да науче како да ефикасно претражују доступне изворе информација (е-часописe, е-књигe и базe података).

Ажурирано:

Акредитовани семинари за библиотекаре у 2024.

Универзитетска библиотека „Светозар Марковић“ у току 2024. године одржаваће следеће акредитоване програме стручног усавршавања за библиотекаре:

Вештачка интелигенција (AI) и библиотечко- информациона делатност: иновативни алати за разноврсну примену у дигиталној ери-тренутно стање и перспективе (аутори: Доц. др Адам Софронијевић, Дејана Каваја Станишић, kavaja@unilib.rs, Драгана Јанковић)

Грађанска наука: библиотекари као спона између науке и грађана (аутори др Наташа Дакић, др Александра Тртовац, Драгана Јанковић)

Акредитовани семинари за библиотекаре у 2023.

Универзитетска библиотека „Светозар Марковић“ у току 2023. године одржаваће следеће акредитоване програме стручног усавршавања за библиотекаре:

Ауторско право у библиотечко-информационој делатности: дигитализација и дела непознатог или недоступног носиоца права (orphan works) (аутори: др Татјана Брзуловић Станисављевић и др Драгана Столић)

Библиометријски индикатори,  научни часописи и  цитираност (аутори: Др Сања Антонић,  Дејана Каваја Станишић, Оја Кринуловић)

Aуторски профили за еНауку: Отварање, одржавање, повезивање (аутори: Весна Абадић, Марија Гордић, Др  Сања Антонић,  Миле Стијеповић)

– Грађанска наука: библиотекари као спона између  науке и грађана (аутори др Наташа Дакић, др Александра Тртовац, Драгана Јанковић)

Акредитовани курсеви за библиотекаре у 2022.

Универзитетска библиотека „Светозар Марковић“ у току 2021. године одржаваће следеће акредитоване програме стручног усавршавања за библиотекаре:

Вики-библиотекар (аутори: Александра Поповић, Оја Кринуловић, Игор Живановић)

Ауторско право у библиотечко-информационој делатности: ауторско дело и интернет (аутори: др Татјана Брзуловић Станисављевић и др Драгана Столић)

– Демократизација дигитализације у библиотекама  (аутори Наташа Дакић, Јелена Андоновски, др Александра Тртовац)

Дигиталне претраживе колекције – формирање и претраживање: теоријски и практични приступ (аутори: др Адам Софронијевић, Јасмина Нинков, Новка Шокица Шуваковић, Тамара Бутиган, Милица Кирћански, Никола Смоленски, Дејана Каваја Станишић и Ивана Гавриловић)

Календар

Обука докторанада: Обликовање докторске дисертације

У Универзитетској библиотеци „Светозар Марковић“организује се редовна обука докторанада посвећена обликовању докторске дисертације у складу са упутствима Универзитета у Београду. Најмање једном месечно заинтересовани ће моћи да добију информације о елементима које дисертација треба да садржи, видљивости дисертације на европским и светским порталима и др. Пријављивање је обавезно, а о термину одржавања обуке корисници ће бити додатно обавештени.

Обликовање докторских дисертација – презентација

Остали курсеви

Ауторска права за библиотекаре: практична примена

КоБСОН за почетнике

JSTOR, MUSE – сервиси за друштвене и хуманистичке науке

EBSCO (претраживање часописа из области библиотекарства)

Web of Science – претраживање, alerts; Publish of Perish, EndNote Web, Research ID

Mendeley – софтвер за креирање личне библиотеке

Електронске књиге доступне бесплатно на интернету

Дигитални репозиторијуми у отвореном приступу

Е-тезе Универзитета у Београду

Евалуација научноистраживачког рада и категоризација часописа

Корисни извори

Правилник о сталном стручном усавршавању у библиотечко-информационој делатности

Акредитовани курсеви 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015. и 2014.