Акредитовани семинари за библиотекаре у 2024.

Ажурирано:

Садржај семинара

Тема акредитованог семинара Грађанска наука: библиотекари као спона између науке и
грађана: упознавање са концептима и принципима грађанске науке, те значајем и улогом
библиотекара у могућим активностима у домену грађанске науке.
Грађанска наука, позната и као Наука заједнице, је нови научни покрет који тежи већем
укључивању грађана и друштва у производњи научних сазнања. Ове активности се могу
спроводити на најразличитије начине, при чему грађани прикупљају податке, развијају
хипотезе и могу да шире резултате.
Део изложеног садржаја се заснива на свакодневном искуству библиотекара
Универзитетске библиотеке „Светозар Марковић“, допуњеном и обогаћеном мање
познатим појединостима и примерима из међународне праксе у оквиру предложене теме.

Програм семинара

Детаљнији програм курса са сатницом може се преузети овде.

Потребна предзнања

За похађање предложеног програма нису потребне никакве посебне квалификације и
предзнања, осим искуства које поседују запослени у библиотечко-информационој
делатности.

Термини

Термини у којима ће се одржавати семинари доступни су у формулару за пријаву.

Пријављивање

Пријављивање се врши путем формулара. Сви који буду пријављени преко планираног
броја, биће стављени на листу чекања и накнадно обавештени о наредним терминима.

Трајање семинара

Семинар је једнодневни у трајању од 6 сати. Максималан број полазника је 25.

Предавачи

др Наташа Дакић, др Александра Тртовац, Драгана Јанковић