Ауторско право у библиотечко-информационој делатности: ауторско дело и интернет

Ажурирано:

Садржај курса

Семинар представља наставак програма реализованих у два акредитациона периода: 2016, као „Ауторско право у библиотечко-информационој делатности“, и 2017-2018 („Ауторско право у библиотечко-информационој делатности: повреда права и појам плагијата“) и детаљније ће се позабавити питањима која се постављају када ауторско дело постоји у онлајн окружењу. Многобројни аспекти ове опсежне теме биће груписани у три целине: дигитализација културне баштине, ауторско дело на друштвеним мрежама и умножавање дела у раду појединих интернет сервиса. Циљ семинара је да пружи смернице запосленима у библиотечко-информационој делатности да избегну замке и грешке до којих може доћи када се користе могућности које пружа интернет, како не би дошло до повреде права.

Програм семинара

Теме које ће бити обрађене су:

 • Дигитализација културне баштине:
 • могућност дигитализације дела и ауторскоправна ограничења;
 • коришћење дигитализованих дела;
 • могуће злоупотребе и начини њиховог решавања;
 • велике дигиталне платформе и њихов начин заштите ауторског дела (Википедија, Еуропеана).

Ауторско дело на друштвеним мрежама:

 • неопходне одлике садржаја на друштвеним мрежама да би се могло говорити да је реч о ауторским делима;
 • услови коришћења Фејсбука и Твитера и третман садржаја од стране ових сервиса;
 • друштвене мреже за истраживаче (ResearchGate и Academia) и постављање ауторских дела у слободни приступ.

Други интернет сервиси:

 • замке и опасности коришћења онлајн сервиса, нарочито сервиса за детекцију плагијаризма;
 • услови коришћења сервиса Ithenticate и др. компаније Turnitin;
 • остали сервиси који подразумевају умножавање дела (сервиси за повезивање pdf докумената и др.).

Потребна предзнања

Нису потребна посебна предзнања. Пошто ће семинар укључити и обнављање основних термина обрађених у претходном циклусу, моћи ће да се укључе и заинтересовани који први пут похађају семинар.

Пријављивање

Пријављивање се врши путем формулара. Сви који буду пријављени преко планираног броја, биће стављени на листу чекања и накнадно обавештени о наредним терминима.

Трајање курса

Курс траје 1 дан по 6 часова. Број полазника је од 16 до 20.

Термини

Термини у којима ће се одржавати курсеви доступни су на Календару акредитованих курсева.

Предавачи

Др Татјана Брзуловић Станисављевић, др Драгана Столић

Презентација

Лиценце Креативне заједнице (Creative Commons)

Заштита података о личности (GDPR)

Ауторско право – основни појмови

Ауторско право – друштвене мреже

Анкета

Евалуација семинара Ауторско правo