Дигитални репозиторијуми у библиотечко-информационој делатности

Ажурирано:

Садржај семинара

Програм семинара ће обухватити основне одлике системa намењених депоновању и дугорочном архивирању у електронском облику, који омогућавају не само чување електронских докумената, већ и њихово лакше коришћење, једноставнију размену и већу видљивост. На семинару ће посебна пажња бити посвећена репозиторијумима као инфраструктури за успостављање тзв. зеленог вида отвореног приступа. Поред теоријског дела, програм ће обухватити и практичан рад и вежбање у неком од дигиталних репозиторијума (PHAIDRA, Zenodo).

Програм семинара радионица

Семинар је подељен у неколико сегмената:
I. Коришћење садржаја репозиторијума:
1) Основне одлике дигиталних репозиторијума
2) Најзаступљеније софтверске подршке (DSpace, Eprints, Fedora)
3) Подела репозиторијума: институционални и тематски
4) Најзначајнији тематски репозиторијуми у свету
5) Директоријуми и регистри репозиторијума у отвореном приступу (DOAR, ROAR)
6) „Зелени“ вид отвореног приступа, могућност постављања рада у дигитални репозиторијум (база Sherpa Romeo)
7) Репозиторијуми у Србији: број, врсте, видљивост
8) Репозиторијуми докторских дисертација

II. Креирање садржаја репозиторијума (практичан рад у систему PHAIDRA)
1) Упознавање са Дигиталним репозиторијумом Универзитета у Београду PHAIDRA (настанак, одлике, политика уноса) и подсистема „Етезе“
2) Други репозиторијуми у Србији и ван ње који раде под истим системом (универзитети у Нишу, Крагујевцу, Приштини /Косовској Митровици/ и Бањалуци)
3) Схеме метаподатака (LOM, Dublin Core, ETD)
4) Унос докумената
5) Одређивање доступности унетог објекта („закључавање“ објеката)
6) Заштита ауторског права у оквиру репозиторијума

III. Видљивост садржаја репозиторијума
1) Захтеви Европске комисије за радове у оквиру пројеката Хоризонт 2020
2) OPEN Aire
3) Међународни репозиторијум: Zenodo
4) Протокол за размену података (OAI-PMH)

Прeдзнања

Нису потребна посебна предзнања. Предавање се прилагођава предзнању полазника и њиховој информационој писмености.

Трајање курса

Курс траје 1 дан по 6 часова. Број полазника је од 16 до 20.

Термини

Термини ће бити доступни на Календару акредитованих курсева.

Пријављивање

Пријављивање се врши путем формулара. Заинтересовани ће на своју мејл адресу добити потврду да је њихова пријава прихваћена. Сви који буду пријављени преко планираног броја, биће стављени на листу чекања и накнадно обавештени о наредним терминима.