Ауторско право у библиотечко-информационој делатности

Интереси аутора, са једне, али и потреба заједнице да се знање и духовни садржаји што више користе, са друге стране, чине ауторско право сложеним и изазовним предметом. Библиотеке су места на којима се сусрећу ови интереси, који у сагласности, и уз познавање постулата ауторског права, омогућују развој науке и културе.

Ажурирано:

Извештај о одржаним семинарима током 2016. године

Током 2016. године одржано је укупно 15 семинара, а укупан број полазника је био 339.

Семинари су одржавани у просторијама Универзитетске библиотеке “Светозар Марковић“ у Београду (укупно 5 семинара), али и другим институцијама у Београду (Библиотека града Београда, Народна библиотека Србије, Етнографски музеј). Један број семинара је био организован у библиотекама у другим градовима у Србији као што су: Библиотека шабачка, Народна библиотека Крушевац, Народна библиотека Бор, Градска библиотека „Владислав Петковић Дис“ Чачак, Народна библиотека Ужице и Библиотека Матице српске у Новом Саду. Један семинар је одржан у оквиру вишедневног стручног програма који је у Бањи Врујци организовао Интернет клуб.

Захваљујемо свим колегама на сарадњи.

Садржај семинара

Ауторско право у библиотечко-информационој делатности

Циљеви семинара су: упознавање са основим појмовима права интелектуалне својине, односно  ауторског права, и њихово препознавање у библиотечкој пракси; лакше разумевање одредби важећег Закона о ауторском и сродним правима и међународних конвенција; ближе упознавање са заштитом документата у дигиталном окружењу и применом интернационалних стандарда. Кроз интерактиван рад полазници ће моћи усвојене појмове да повежу, систематизују и да успоставе полазиште за адекватан приступ овим питањима у свакодневном раду.

Програм семинара

Детаљнији програм семинара са сатницом може се преузети овде.

Потребна предзнања

Нису потребна посебна предзнања.

Пријављивање

Пријављивање се врши путем формулара. Заинтересовани ће на своју мејл адресу добити потврду да је њихова пријава прихваћена. Сви који буду пријављени преко планираног броја, биће стављени на листу чекања и накнадно обавештени о наредним терминима.

Трајање курса

Курс траје 1 дан,  4 часа. Број полазника је од 16 до 20.

Термини

Термини у којима ће се одржавати курсеви доступни су на Календару акредитованих курсева.

Предавачи

Др Татјана Брзуловић Станисављевић, др Драгана Столић

Документи

Акредитован курс – АНКЕТА

Презентације:

– Ауторско право – Општи појмови

– Ауторско право – Повреда права

Ауторско право – Управљање дигиталним правима

Ауторско право – Лиценце креативне заједнице

Ауторско право – Систем међународне заштите интелектуалне својине