RDA и BIBFRAME: библиографски опис за 21. век

Ажурирано:

Садржај курса

Упознавање са новим видовима креирања метаподатака потребних за опис библиотечке грађе, из којих произилазе и нови захтеви у области организовања и презентовања библиотечких фондова. Предвиђен је кратак преглед постојећих формата за опис библиотечке грађе, предности и мане примене у библиотечко-информационој делатности; упознавање са основним карактеристикама нових формата (RDA и BIBFRAME), дефинисање појма и структуре Linked (Open) Data и разматрање нових могућности организације и презентације библиотечких фодова.

Програм курса

Детаљнији програм курса са сатницом може се преузети овде.

Потребна предзнања

Потребно је познавање процеса каталогизације библиотечког материјала у аутоматизованим библиотечким системима.

Трајање курса

Курс траје 2 дана по 3 сата. Број полазника је од 12 до 16.

Термини

Термини у којима ће се одржавати курсеви доступни су на Календару акредитованих курсева.

Пријављивање

Пријавите се на курс путем и-мејла: djordjevic@unilib.bg.ac.rs

Предавачи

Наташа Дакић, Јелена Андоновски, Александра Тртовац

Презентације

Презентација RDA-BIBFRAME_1

Презентација RDA-BIBFRAME_2

Презентација RDA-BIBFRAME_3

Презентација RDA-BIBFRAME_4