Комуникација на интернету: Отворена наука у служби друштва

Ажурирано:

Садржај семинара

Тема курса је идентификација истраживача на различитим платформама које су доступне на интернету, а која своју адекватну примену може наћи у библиотечко-информационој делатности.

Обука полазника курса обухвата рад на следећим платформама:

– ORCID,

– Google Scholar налог и

– ResearcherID.

Садржај радионице је директно повезан са потребама запослених у библиотечко-информационој делатности. Библиотекари се свакодневно срећу са корисницима који још увек нису упућени у концепт отворене науке и комуникације на интернету. Практичан рад у овим системима омогућиће да се коришћење ових платформи у потпуности усвоји.

Радионица

Поред теоријског дела предвиђена је радионица за вежбање на наведеним платформама у зависности од полазника, као и од њиховог предзнања.

Циљна група

Високошколски библиотекари, али и сви други запослени у библиотечко-информационој делатности са искуством у претраживању различитих извора информација.

Припрема за семинар

Потребно је да полазници отворе налоге према упутствима које ће добити по пријави на курс.

Презентација курса

Презентацију курса можете преузети овде.

Трајање курса

Курс траје 1 дан / 6 сати. Број полазника од 16 до 20.

Термини

Термини у којима ће се одржавати семинари доступни су на Календару акредитованих курсева.

Пријављивање

Пријавите се на курс путем имејла: popovic@unilib.rs

Предавачи

Александра Поповић, Миле Стијеповић, Весна Абадић, Горан Петровић , Марија Гордић