Ауторско право у библиотечко-информационој делатности: повреда права и појам плагијата

Ажурирано:

Садржај курса

Семинар представља наставак програма који је реализован током 2016. године и детаљније се бави одређеним питањима ауторског права као што су повреда права и плагирање. Семинар обухвата обнављање и утврђивање стечених знања о основним појмовима ауторског права, односно њихово усвајање кроз практичне примере и интерактиван рад, а потом фокусирање на појам плагијата. Посебан нагласак ће бити стављен на питања као што су: облици неакадемског понашања, документи који регулишу ову проблемтику и предвиђене санкције.

Програм курса

Програм ће обухватити два главна сегмента:

1. Повреда права
2. Појам плагијата

У оквиру сегмента “Повреда права“ посебна пажња биће посвећена темама као што су:

– Личноправна и имовинскоправна овлашћења (обнављање)
– Остали основни појмови ауторског права: ауторско дело, аутор, трајање и промет права
– Радње које се поклапају са садржином неког овлашћења
– Тужбени захтеви
– Примери повреде ауторског права у библиотекама – публикације у штампаном облику
– Примери повреде ауторског права у библиотекама у различитим облицима дигитализације публикација и њиховог интерактивног чињења доступним
– Законске санкције према Закону о ауторском и сродним правима и Кривичном законику Републике Србије
– Надлежни судови у решавању спорова

У оквиру сегмента посвећеном појму плагијата биће обрађене теме као што су:

– Плагирање: појам и врсте, историјат
– Остали облици неакадемског понашања (лажно ауторство измишљање резултата, аутоплагирање)
– Документи који регулишу појаву неакадемског понашања
– Поступак за утврђивање неакадемског понашања и санкције

Потребна предзнања

Нису потребна посебна предзнања. Пошто ће семинар укључити и обнављање основних термина обрађених у претходном циклусу, моћи ће да се укључе и заинтересовани који први пут похађају семинар.

Пријављивање

Пријављивање се врши путем формулара. Заинтересовани ће на своју мејл адресу добити потврду да је њихова пријава прихваћена. Сви који буду пријављени преко планираног броја, биће стављени на листу чекања и накнадно обавештени о наредним терминима.

Трајање курса

Курс траје 1 дан по 4 часа. Број полазника је од 16 до 20.

Термини

Термини у којима ће се одржавати курсеви доступни су на Календару акредитованих курсева.

Предавачи

Др Татјана Брзуловић Станисављевић, др Драгана Столић

Анкета

Формулар за евалуацију

Презентације

Ауторско право у библиотечко-информационој делатности – општи појмови и примери из праксе

Појам плагијата

Софтвери за проверу оригиналности писаних радова