Linked Open Data и Bibframe: нови облици организовања метаподатака у библиотекарству

Ажурирано:

Садржај курса

Курс о новим облицима организовања метаподатака у библиотекарству се базира на упознавању са новим тенденцијама у области организовања и презентовања библиотечких фондова. Предвиђен је кратак приказ постојећих начина описа дигиталних објеката, основних карактеристика постојећих шема метаподатака и њихових предности и мана примене у библиотечко-информационој делатности; упознавање са терминологијом, структуром и принципима семантичког веба и његових технологија (Linked Open Data) и анализа примера добре праксе у Европи, као и упознавање са новим форматом за опис библиотечке грађе – BIBFRAME (Bibliographic Framework).
Програм курса
Детаљнији програм курса са сатницом може се преузети овде.

Потребна предзнања

Потребно је познавање процеса каталогизације библиотечког материјала у аутоматизованим библиотечким системима.

Трајање курса

Курс траје 2 дана по 3 сата.
Број полазника је од 8 до 12.

Термини

Термини у којима ће се одржавати курсеви доступни су на Календару акредитованих курсева.

Пријављивање

Пријавите се на курс путем и-мејла: djordjevic@unilib.bg.ac.rs

Предавачи

Наташа Дакић, Јелена Андоновски

Документи

1. Структура информација у библиотекама

2. Шеме за метаподатке у библиотекарству

3. Библиотечки репозиторијуми

4. Семантички веб