РЕСУРСИ ИНТЕРНЕТА ЗА БОЉЕ ДРУШТВО: ОТВОРЕНА НАУКА – ДОКУМЕНТИ И ИЗВОРИ

Садржај семинара је упознавање полазника са расположивим ресурсима на Интернету који омoгућавају унапређивање различитих људских делатности и тиме изградњу бољег друштва. Како је велики део ових ресурса доступан у контексту пардигме Отворене науке, полазници се упознају са њеним програмом и циљевима и упознају са изворима којима она чини доступан целокупан научно-истраживачки процес, а не само његов резултат.

Ажурирано:

 

Садржај семинара

Садржај семинара  је упознавање полазника са расположивим ресурсима на Интернету који омoгућавају унапређивање различитих људских делатности и тиме изградњу бољег друштва. Како је велики део ових ресурса доступан у контексту пардигме Отворене науке, полазници се упознају са њеним програмом и циљевима и упознају са изворима којима она чини доступан целокупан научно-истраживачки процес, а не само његов резултат. Садржај семинара је директно повезан са потребама запослених у библиотечко-информационој делатности, који су покретачи коришћења нових извора и алата доступних на интернету.

С обзиром да се принципи отворене науке  примењују на целокупан процес продукције научних и уметничких резултата, неопходно је запослене у библиотечко-информационој делатности упознати са свим аспектима отворене науке  и њеним изворима.

Програм семинара

У оквиру програма посебно ће бити обрађени најзначајнији аспекти теме:

 • упознавање са програмом и циљевима покрета отворене науке, као и са садржајима и изворима којима покрет практично примењује своје принципе.
 • Детаљно ће бити обрађени процес тј. елементи  примене идеје отворене науке.
 • Поред теоријског приступа, програм ће обухватити и практичан рад и претраживање у изворима у отвореном приступу  од примарног значаја за библиотекаре и учеснике у научно-истраживачком процесу.

Теме које ће бити обрађене:

 1. Шта можемо да претражујемо. (садржај-уз детаљно представљање елемената отворене науке- отворени подаци, отворено рецензирање, отворена методологија научно-истраживачког процеса).
 2. Где можемо да претражујемо али и публикујемо. (извори -дигитални репозиторијуми, регистри репозиторијума и отворених архива, едукативне платформе).
 3. Како учинити доступним научно-истраживачки процес у целини или делимично .
 4. Објаснићемо моделе отвореног приступа и изворe:
  – Зелени; Златни; Платинасти или дијамантни приступ.
 5. Дигитални репозиторијуми
  – Директоријуми и регистри репозиторијума у отвореном приступу (DOAR, ROAR)
  – Упознавање са Дигиталним репозиторијумима дисертација у Србији
  – Zenodo (европски експериментални подаци у отвореном приступу)
  – OpenAIRE
  – Figshare
  – DoiSerbia-репозиторијум часописа са doi идентификатором
  – Тематски репозиторијуми (IFDO, CESSDA)
 6. SHERPA/RoMEO
 7. Едукативне платформе
  – TED,  МООC (масовни онлајн курсеви у отвореном приступу), Socrative.

Потребна предзнања

Семинар је отворен за све библиотечко-информационе раднике са основним предзнањем техника претраживања на интернету.

Пријављивање

Пријавите се на семинар путем имејла: каvаја@unilib.rs

Трајање семинара                           

Курс траје 1 дан/ 6 сати. Број полазника од 16 до 20.

Термини

Термини у којима ће се одржавати курсеви доступни су на  Календару акредитованих семинара.

Предавачи

Дејана Каваја Станишић, Александра Поповић, Драгана Столић