Библиометрија и научни часописи

Како објективно и проверљиво проценити вредност и значај научног рада и доприноса? Библиометрија настоји да пружи најбољи одговор. Као полазиште користи показатеље који традиционалнo чине библиотечки материјал – публикације, узимајући у обзир њихов број, степен коришћења и цитираност у другим радовима.

Ажурирано:

Садржај семинара

Основни библиометријски индикатори везани за ширу истраживачку и библиотечку заједницу: импакт фактор, Хиршов индекс, цитати, категоризација домаћих и иностраних часописа, налог на Гугл академику, цитираност у комерцијалним и некомерцијалним изворима.

Библиометрија и научни часописи

1. Библиометријски индикатори: импакт фактор, Хиршов индекс, цитираност
2. Алтметријски индикатори (број прегледа, преузимања, помињања на друштвеним мрежама)
3. Гугл академик (Google Scholar): прављење личног налога, анализа параметара, алтметрија, анализа цитираности преко Гугл академика
4. ЕлеЧас страница на КоБСОН порталу
5. Web of Science и Scopus
6. Српски цитатни индекс

Предзнања

Нису потребна никаква предзнања. Потребно је само имати отворен Gmail налог.

Напомена

Семинар ће бити посебно организован за високошколске библиотеке, а посебно за јавне библиотеке  због специфичности тема семинара.

Трајање курса

Курс траје 1 дан 4 сата. Број полазника: од 16 до 20.

Термини

Термини у којима ће се одржавати семинари доступни су на Календару акредитованих курсева.

Пријављивање

Пријавите се на курс путем имејла: djordjevic@unilib.bg.ac.rs

Предавачи

Др Драгана Столић, Александра Поповић, MSc Оја Кринуловић и Дејана Каваја Станишић.

Документи

Библиометрија и научни часописи