Метаподаци у савременом библиотекарству

Курс о метаподацима базиран на упознавању са основним карактеристикама и структурама метаподатака, постојећим схемама, као и описима дигиталних објеката у дигиталним репозиторијумима у складу са новим могућностима организације и презентације библиотечких фондова.

Ажурирано:

Садржај курса

Структура информација у библиотекама

У току курса полазници ће се упознати са појмом и карактеристикама метаподатака; неким од схема за метаподатке које се широко користе; појмом дигитални објекат и његовим карактеристикама, као и са структуром, начинима описа и приказом дигиталних објеката у библиотечким репозиторијумима.

Метаподаци и могућност њиховог мапирања

Како се од библиотекара све више захтева потпуно познавање процеса креирања и мапирања метаподатака, због процеса дигитализације фондова који се убрзано одвија у библиотекама, практични рад се одвија у следећим фазама:

– упоредни приказ формата за опис физичких објеката и формата за опис дигиталних објеката,

– процес мапирања метаподатака,

– могући начини преноса метаподатака из једног система у други,

– мапирање COMARC формата са појединим схемама за метаподатке,

– представљање могућих начина чувања и претраживања дигиталних објеката,

– симулација рада у репозиторијумима Phaidra.

Потребна предзнања

Потребно је познавање процеса каталогизације библиотечког материјала у аутоматизованим библиотечким системима.

Трајање курса

Курс траје 2 дана по 3 сата. Број полазника је од 8 до 12.

Термини

Термини у којима ће се одржавати курсеви доступни су на Календару акредитованих курсева.

Предавачи

Наташа Дакић и Јелена Андоновски.

Презентације

Структура информација у библиотекама

Шеме за метаподатке у библиотекарству

Семантички веб, RDF, Linked Open Data 

Библиотечки репозиторијуми