Култура дигиталног маркетинга

Интерактивни курс о дигиталном маркетингу намењен је библиотекарима који желе да сазнају нешто више о онлајн маркетингу библиотеке, затим да науче елементе и кораке у креирању веб-сајта, и кроз практичну радионицу постану прави Wordpress мајстори!

Ажурирано:

Садржај курса

Дигитална маркетинг стратегија

У току програма полазници ће имати прилику да науче како се креира дигитална маркетинг стратегија; моделе истраживања тржишта и потреба циљних група; како се формирају циљеви на основу добијених резултата, који су начини праћења имплементације, евалуације и модификације дигиталне маркетинг стратегије.

WordPress радионица

Поред теоријског дела, предвиђена је радионица на WordPress платформи која омогућава полазницима да у будућности самостално креирају и одржавају веб-сајт, односно блог. Радионица обухвата:

– креирање нацрта дизајна веб-сајта и пропратних елемената,

– одабир шаблона (теме),

– израда динамичне и статичних страница,

– унос садржаја и оптимизација слика за веб приказ,

– повезивање са друштвеним мрежама,

– основни елементи оптимизације веб-сајта (SEO), и

– анализа коришћења веб-сајта, односно блога.

Радионица ће обухватити и кратак курс коришћења онлајн алата за пројектни менаџмент и колаборацију тимова – Trello. Овај алат, заснован на канбан парадигми, изузетно је важан за тимски рад, али и за даљу сарадњу полазника и предавача у циљу подршке у будућем раду.

Потребна предзнања

Рачунарска и информациона писменост, посебно добро познавање рада на интернету: претраживање, коришћење е-поште.

Трајање курса

Курс траје 2 дана по 6 сати. Број полазника је од 8 до 12.

Термини

Термини у којима ће се одржавати курсеви доступни су на Календару акредитованих курсева.

Напомена: курс предвиђен за 26. и 27. новембар отказан је због радова на електромрежи.

Предавачи

Весна Вуксан, Милена Костић, Дејана Каваја Станишић.