Edukacija

Edukacija

Edukacija

Univerzitetska biblioteka organizuje akreditovane kurseve za bibliotekare, kao i radionice za sve studente, istraživače i druge pojedince koji žele da nauče kako da efikasno pretražuju dostupne izvore informacija (e-časopise, e-knjige i baze podataka).

Ažurirano:

Akreditovani kursevi za bibliotekare u 2022.

Univerzitetska biblioteka „Svetozar Marković“ u toku 2021. godine održavaće sledeće akreditovane programe stručnog usavršavanja za bibliotekare:

Viki-bibliotekar (autori: Aleksandra Popović, Oja Krinulović, Igor Živanović)

Autorsko pravo u bibliotečko-informacionoj delatnosti: autorsko delo i internet (autori: dr Tatjana Brzulović Stanisavljević i dr Dragana Stolić)

– Demokratizacija digitalizacije u bibliotekama  (autori Nataša Dakić, Jelena Andonovski, dr Aleksandra Trtovac)

Digitalne pretražive kolekcije – formiranje i pretraživanje: teorijski i praktični pristup (autori: dr Adam Sofronijević, Jasmina Ninkov, Novka Šokica Šuvaković, Tamara Butigan, Milica Kirćanski, Nikola Smolenski, Dejana Kavaja Stanišić i Ivana Gavrilović)

Kalendar

Obuka doktoranada: Oblikovanje doktorske disertacije

U Univerzitetskoj biblioteci „Svetozar Marković“organizuje se redovna obuka doktoranada posvećena oblikovanju doktorske disertacije u skladu sa uputstvima Univerziteta u Beogradu. Najmanje jednom mesečno zainteresovani će moći da dobiju informacije o elementima koje disertacija treba da sadrži, vidljivosti disertacije na evropskim i svetskim portalima i dr. Prijavljivanje je obavezno, a o terminu održavanja obuke korisnici će biti dodatno obavešteni.

Oblikovanje doktorskih disertacija – prezentacija

Ostali kursevi

Autorska prava za bibliotekare: praktična primena

KoBSON za početnike

JSTOR, MUSE – servisi za društvene i humanističke nauke

EBSCO (pretraživanje časopisa iz oblasti bibliotekarstva)

Web of Science – pretraživanje, alerts; Publish of Perish, EndNote Web, Research ID

Mendeley – softver za kreiranje lične biblioteke

Elektronske knjige dostupne besplatno na internetu

Digitalni repozitorijumi u otvorenom pristupu

E-teze Univerziteta u Beogradu

Evaluacija naučnoistraživačkog rada i kategorizacija časopisa

Korisni izvori

Pravilnik o stalnom stručnom usavršavanju u bibliotečko-informacionoj delatnosti

Akreditovani kursevi 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015. i 2014.