Виртуелна изложба о Јовану Јовановићу Змају

Садржаји

Ажурирано:

Фондови

Bücher im Bibliothekslager

Фонд Универзитетске библиотеке састоји се од збирке монографских и серијских публикација, референсне збирке, рукописа, архивске грађе, докторских дисертација и електронских извора. Поред научно-истраживачких публикација које чине срж фонда, у колекцији се увек могу пронаћи квалитетни наслови из белетристике.

Дигитална библиотека

Psalter aus dem 14. Jahrhundert

Иако се често говори о манипулативним могућностима дигиталног доба, оно располаже и огромним ресурсима за промоцију врхунских цивилизацијских вредности. Идеја да се једно хуманистичко завештање представи и оствари на фундаментално нов начин, најбоље долази до изражаја путем транспарентности дигиталних колекција.

Виртуелне изложбе

Vertuelle Ausstellungen, Anica Savić Rebac

Виртуелне изложбе, смештене у дворану „сајбер-простора“, представљају национално културно наслеђе и хуманистичко завештање, потекло из фонда Универзитетске библиотеке. Оне су отворене према свим корисницима интернета и чине својеврсне дигиталне културне оазе, „електронске агоре“ савременог доба.

Знање за све

Wissen für Alle

У циљу промоције квалитетног бесплатног образовања путем интернета, Универзитетска библиотека се побринула да ублажи језичке баријере превођењем бесплатних наставних материјала на српски језик.

Е-тезе

Doktorthesen im Bestand der Universitätsbibliothek

Докторске дисертације одбрањене на универзитетима у Београду, Нишу и Крагујевцу доступне су на порталу Е-тезе. Поред дисертација насталих од маја 2012, доступан је и један број старијих, од којих су посебно значајне оне које су неки од славних српских научника бранили на страним универзитетима.

Phaidra

Phaidra

Дигитални репозиторијум Универзитета у Београду, PHAIDRA, намењен је похрањивању радова наставника и сарадника Универзитета. Објекти у репозиторијуму се претражују и користе у складу са лиценцом коју је изабрао власник ауторског права.

Наша издања

Unsere Publikationen

Богата издавачка делатност Универзитетске библиотеке представља значајну подршку научном раду на Универзитету у Београду. Она обухвата велики број каталога, изложби, каталога посебних библиотека, различитих библиографских издања, часописе Инфотека и Високошколске библиотеке, и друга посебна издања као што су: приручници, зборници радова, саопштења и прегледи архивске грађе.

Дигиталне хуманистичке науке

Дигитална хуманистика

Универзитетска библиотека „Светозар Марковић“ опредељена је да, пратећи трендове развоја библиотечке професије и савременог виског школства, подстиче развој дигиталних хуманистичких наука на Универзитету у Београду и у академској заједници Србије.