Joca Vujić Legat

Монографске публикације

Joca Vujić Legat

Фонд монографија Универзитетске библиотеке уочи њеног оснивања формиран је првенствено од поклона страних универзитета и фондација, као и појединаца. Приликом усељења у зграду фонд је бројао 57.254 свеске.

Ажурирано:

О фонду монографских публикација

До Другог светског рата фонд је растао на основу примљених легата, репарација из Немачке и откупом значајнијих библиотека научних и културних посленика, као и куповином уџбеника и приручника неопходних корисницима Библиотеке, достигао скоро 320.000 библиографских јединица. Најзначајнији раст фонда везује се за период од октобра 1944. до 1963. године када је Универзитетска библиотека добијала обавезни примерак свих публикација штампаних у Србији. У истом периоду започета је размена са бројним научним библиотекама у земљи и иностранству, а обезбеђен је био и стални прилив наменских средстава за набавку књига. Упркос опадању броја набављених публикација, крајем 2000. године фонд Библиотеке приближио се броју од милион и по свезака. Oд 2001. до краја 2013. године набављено је 76.906 монографских публикација.