Bibliothekarin im Großen Lesesaal

Референсна збирка

Bibliothekarin im Großen Lesesaal

Основни циљ рефренсне збирке је да задовољи информационе потребе корисника и омогући библиотекарима да пруже директну персоналну помоћ корисницима у тражењу информација. Збирка је сређена тако да корисници лако могу самостално да користе референсна дела.

Ажурирано:

Студентска читаоница Ендрју Карнеги

У Студентској читаоници „Ендрју Карнеги” Универзитетске библиотеке Светозар Марковић, најрепрезентативнијој просторији, смештена је велика референсна збирка енциклопедија и приручника који својим садржајем испуњавају сваку жељу за знањем студената из свих области научног истраживања. Књиге су у отвореном приступу и лако доступне.

Уз допуњавање садржаја из године у годину, ова референсна збирка тренутно садржи преко 360 речника за 25 светских језика и 1250 приручника и енциклопедија. Књиге су подељене на 5 засебних целина: речнике, опште енциклопедије, природне науке, друштвене науке и хуманистичке науке.

Нова студентска читаоница

Референсна збирка у Новој читаоници је организована као засебна целина и доступна је корисницима за коришћење у читаоници, јер се не посуђује изван простора библиотеке. Фонд референсне збирке садржи енциклопедије (опште и специјалне), лексиконе, речнике, биографске речнике, атласе и друга капитална издања на нашем и страним језицима (103).

Професорска читаоница

Референсну  збирку Професорске читаонице  чине приручници намењени брзом добијању научних података. То су публикације које дају најосновније, кратке и јасне одговоре на питања корисника библиотеке. Налaзе се у слободном приступу у полицама читаонице и корисници их слободно и самостално користе уз помоћ библиотекара. У саставу Референсне збирке налазе се најзначајнији наслови општих, националних и стручних енциклопедија, лексикона, приручника, биографских , језичких и стручних речника. Укупан фонд Референсне збирке Професорске читаонице чини 330 наслова са преко 2000 свезака. Део фонда Референсне збирке Професорске читаонице налази се на галерији изнад Студентске читаонице.