Универзитет у Београду, Универзитетска библиотека „Светозар Марковић”

Они су градили Србију

Ђорђе Станојевић

Ректор који је осветлио Београд

15. фебруар 2014.

Весна Вуксан

О електрификацији Србије крајем XIX века и Ђорђу Станојевићу, који је најзаслужнији за њу, у Србији је почело да се пише тек пре тридесетак година. Виртуелна изложба посвећена овом великану, којом отварамо циклус „Они су градили Србију“, представља покушај да се заслуге и постигнућа ректора који је увео струју у Београд приближе јавности.

Ђорђе Станојевић живео је у време бурног развоја електротехнике, када је многима бивало јасно какве могућности она пружа. Као професор физике, он са великим интересовањем прати њен развој, али што је још важније, даје суштински, практични допринос електрификацији Србије и претварању мануфактурних радионица у модерне фабрике са машинама на електрични погон.

Изложба „Ђорђе Станојевић, ректор који је осветлио Београд“ обухвата остварења овог амбициозног научника-хуманисте у оквиру разноврсних области физике – првенствено електрификације, затим астрономије, научне и документарне фотографије, те низа других области које су биле од изузетног утицаја на развој и изградњу Србије и света.

Хронологија живота и дела

Весна Вуксан

Професор Ђорђе Станојевић један је од оних људи чији живот и дело изазивају дивљење, али и чуђење, како све што је остало за њим може да стане у један људски век. Човек вишеструко даровит као он, морао је да има небројена интересовања. Ако се само осврнемо на оно важније што је учинио, намеће се питање – кад је све то успео да уради?

Електрификација Србије

Звездана Стојкановић

Текст говори о улози Ђорђа Станојевића у увођењу електричне струје, његовом залагању за Теслин полифазни систем, изградњи првих електрана и доприносу индустријализацији и модернизцији Србије као и побољшању услова за живот њеног становништва.

Универзитет у Београду

Василије Милновић

Текст се, на један теоријски начин, бави промишљањем личности и дела Ђорђа Станојевића, у контексту Великог рата и стогодишњице бомбардовања Београдског универзитета, у доба док је он био на функцији ректора истог. Паралелно, текст настоји пружити што више информација, када је реч о ренесансном деловању овог човека, као потенцијалном моделу понашања и рада који захтева пуну ревалоризацију и узорити статус.

Астрономија

Јелена Андоновски

Текст Ђорђе Станојевић и астрономија говори о раду Ђорђа Станојевића у области астрономије са кратким освртом на његову књигу Звездано небо независне Србије. Ова књига је једна од првих књига на српском језику из области астрономије.

Фотографија

Дивна Милошевић

Вишеструке су заслуге Ђорђа М. Станојевића у области фотографије: увео је фотографију у српску науку; био први са наших простора који је фотографисао помрачење Сунца; дао је значајан допринос историји пејзажне фотографије; био редак уметник документарне; аутор је прве фотографије у боји код нас и творац прве фотографије начињене уз помоћ X-зрака у Србији. Велики углед који је стекао као фотограф аматер уживао је и у самом врху европске фотографије.

Изабрана библиографија

Србислава Шаховић

У пројекту дигитализације дела Ђорђа Станојевића за почетак су издвојене углавном оне публикације које садрже посвету аутора, а план је да се сва његова дела дигитализују и на тај начин учине доступним и најширој јавности. Дигитализација радова великих људи који су учестовали у изградњи модерне Србије, а нарочито дела човека који је много учинио на популаризовању науке, јесте мост између њиховог и нашег времена и потврда континуитета.

Анотирана веб библиографија

Сузана Топаловић

Анотирана веб библиографија представља обједињавање дигиталних ресурса доступних путем Интернета о Ђорђу Станојевићу. Интернет странице, научни радови, популарни тексотви који се односе на овог нашег великана издвојени су и тематски сложени уз кратак опис – анотацију. На овај начин формирана је мала база знања о Ђорђу Станојевићу која ће, надамо се, бити коришћена као важан додатни извор информација за ученике, студенте и истраживаче који се баве животом и делом рекотра који је осветлио Београд.