Joca Vujić Legat

Посебне библиотеке и легати

Joca Vujić Legat

Универзитетска библиотека у својим фондовима има преко 30 посебних библиотека, које се чувају као засебне целине. Оне су веома разноврсне по величини и значају, а представљају велику вредност, како по садржају, тако и као сведочанство о личностима којима су припадале.

Ажурирано:

Јоца Вујић

Међу овим библиотекама посебну вредност имају: Библиотека Јоце Вујића, једна од најбогатијих библиотека за проучавање српске националне и културне историје и књижевности, која садржи већином књиге из 18. и 19. века, као и веома вредне рукописе, документа и писма. Поклоњена је 1932. године.

Гедеон Дунђерски

Библиотека Гедеона Дунђерског је у ствари била библиотека чувеног сакупљача наших старих књига, библиофила, Петра Стојадиновића из Новог Сада. Као свој дар Универзитетској библиотеци, ову је збирку купио др Дунђерски. Књиге су углавном из историје и књижевности српског народа. Библиотека је значајна за проучавање српске националне и културне историје. Поклоњена је 1929. године.

Мирослав Премру

Библиотека Мирослава Премруа, добијена је од Министарства спољних послова 1927. године. Садржи старе и ретке књиге, изворе за историју и литературу о реформацији и ренесанси.

Димитрије Митриновић

Библиотека Димитрија Митриновића, који је живео и умро у Лондону, садржи литературу из области филозофије, етнологије, антропологије, оријенталистике и уметности. Библиотека је завештана Универзитетској библиотеци и примљена 1956.

Исидора Секулић

Библиотека Исидоре Секулић садржи књиге из књижевности и књижевне критике, као и рукописе. Легат чине и слике, намештај и личне ствари. Спомен соба се налази у читаоници Одељења реткости.