Joca Vujić Legat

Usluge

Ažurirano:

Upis

Univerzitetska biblioteka otvorena je za sve građane. Upis se vrši radnim danima od 8 do 19 časova, a subotom do 13 časova. Članarina se naplaćuje prema važećem cenovniku i važi 365 dana.

Pitaj bibliotekara

Pitajte bibliotekara

Svakog radnog dana od 8 do 20 časova brzi i pouzdani bibliotekari Univerzitetske biblioteke odgovaraju na sva pitanja koja im korisnici postave, bilo direktnim odgovorom ili pružanjem smernica za dalju potragu. Kontakt imejl: pitajbibliotekara@unilib.bg.ac.rs.

Pozajmljivanje publikacija

Use of publications

Korisnici Univerzitetske biblioteke „Svetozar Marković” mogu da pozajmljuju publikacije i koriste ih u čitaonicama, i van Biblioteke. U odnosu na vrstu građe i kategoriju članstva, publikacije se mogu zadržati u određenom vremenskom periodu u čitaonici ili van nje.

Edukacija

Edukacija

Univerzitetska biblioteka organizuje akreditovane kurseve za bibliotekare, kao i radionice za sve studente, istraživače i druge pojedince koji žele da nauče kako da efikasno pretražuju dostupne izvore informacija (e-časopise, e-knjige i baze podataka).

Citiranost

Citiranost

Univerzitetska biblioteka izrađuje bibliografije citiranih radova za istraživače. Ovo je jedan od kriterijuma za dobijanje naučnih zvanja i projekata od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

Šifre za istraživače

Bibliografije

Univerzitetska biblioteka dodeljuje šifre istraživačima, naučnim i stručnim radnicima, koje dalje omogućavaju neposredan uvid u bibliografije istraživača u okviru servisa E-CRIS.RS.

Umnožavanje dokumenata

Kopiranje

Univerzitetska biblioteka nudi usluge štampanja, skeniranja i fotografisanja dokumenata. Ukoliko se radi o dokumentima iz fonda biblioteke, umnožavaju se samo ona koja ne podležu autorskim pravima.