Библиографије

Шифре за истраживаче

Библиографије

Универзитетска библиотека додељује шифре истраживачима, научним и стручним радницима, које даље омогућавају непосредан увид у библиографије истраживача у оквиру сервиса E-CRIS.RS.

Ажурирано:

Додељивање шифре

За добијање шифре неопходно је попунити захтев, и у врло кратком року биће омогућен приступ бази библиографија.

Испис библиографија

Библиографије могу исписати сви научни и стручни радници из Србије којима је додељена шифра истраживача и за чије радове постоје записи у узајамној бази података. На главном менију Виртуелне библиотеке Србије избором линка Библиографије, научни и стручни радници могу самостално да исписују своје персоналне библиографије.

Онлајн испис персоналних библиографија истраживача омогућен је иницијативом Универзитетске библиотеке „Светозар Марковић“.

Контакт: Миле Стијеповић, 011 3370 134