Rad u velikoj čitaonici

B-fond

Rad u velikoj čitaonici

B-fond Univerzitetske biblioteke sadrži publikacije iz oblasti bibliotekarstva, informacionih nauka, arhivistike i muzeologije i nalazi se u slobodnom pristupu u novom čitaoničkom prostoru na drugom spratu biblioteke. 

Ažurirano:

Stručni fond

Fond je formiran  2014. godine  odabirom stručne literature iz dotadašnjeg fonda knjiga sa istom tematikom, koji se nalazio u magacinskom prostoru, sa ciljem da se prvenstveno napravi izbor u skladu sa nastavnim programom na Katedri za bibliotekarstvo i informatiku Filološkog fakulteta u Beogradu i na taj način podigne nivo efikasnosti u pružanju podrške učenju i stručnom usavršavanju.

Gde se nalazi fond i kako se koristi

Fond se nalazi u novoj čitaonici na drugom spratu, koja je pogodna za učenje, pisanje seminarskih, diplomskih i postdiplomskih radova, održavanje prezentacija, predavanja i slično.

Publikacije u fondu su u slobodnom pristupu i mogu se koristiti i u čitaonici i van biblioteke. Smeštaj knjiga je prema predmetnim odrednicama, kako bi studentima i ostalim korisnicima omogućilo lakše snalaženje i odabir literature.

Poseban deo fonda čini preporučena literatura na Katedri za bibliotekarstvo i informatiku Filološkog fakulteta.

Kontakt

Snežana Furundžić: snjezana.furundzic@unilib.bg.ac.rs

Nikola Krsmanović: nikola.krsmanovic@unilib.bg.ac.rs