Рад у великој читаоници

Б-фонд

Рад у великој читаоници

Б-фонд Универзитетске библиотеке садржи публикације из области библиотекарства, информационих наука, архивистике и музеологије и налази се у слободном приступу у новом читаоничком простору на другом спрату библиотеке. 

Ажурирано:

Стручни фонд

Фонд је формиран  2014. године  одабиром стручне литературе из дотадашњег фонда књига са истом тематиком, који се налазио у магацинском простору, са циљем да се првенствено направи избор у складу са наставним програмом на Катедри за библиотекарство и информатику Филолошког факултета у Београду и на тај начин подигне ниво ефикасности у пружању подршке учењу и стручном усавршавању.

Где се налази фонд и како се користи

Фонд се налази у новој читаоници на другом спрату, која је погодна за учење, писање семинарских, дипломских и постдипломских радова, одржавање презентација, предавања и слично.

Публикације у фонду су у слободном приступу и могу се користити и у читаоници и ван библиотеке. Смештај књига је према предметним одредницама, како би студентима и осталим корисницима омогућило лакше сналажење и одабир литературе.

Посебан део фонда чини препоручена литература на Катедри за библиотекарство и информатику Филолошког факултета.

Контакт

Снежана Фурунџић: snjezana.furundzic@unilib.bg.ac.rs

Никола Крсмановић: nikola.krsmanovic@unilib.bg.ac.rs