Poziv na radionicu „GRAĐANSKA NAUKA“

Univerzitetska biblioteka „Svetozar Marković“ iz Beograda srdačno Vas poziva na radionice o građanskoj nauci
„Obuka potencijalnih predavača“ i „Učenje kroz praksu“ koje će se održati 16. novembra 2022. u prostorijama Univerzitetske biblioteke „Svetozar Marković“ sa početkom u 10.00 časova.

Objavljeno:

Univerzitetska biblioteka „Svetozar Marković“ iz Beograda srdačno Vas poziva na radionice o građanskoj nauci „Obuka potencijalnih predavača“ i „Učenje kroz praksu“ koje će se održati 16. novembra 2022. u prostorijama Univerzitetske biblioteke „Svetozar Marković“ sa početkom u 10.00 časova.
Radionica je posvećena građanskoj nauci i organizuje  se u okviru projekta Erasmus+:  „Podrška građana principima otvorene nauke u visokom obrazovanju u zemljama Jugoistočne Evrope (CeOS_SE)“ – https://ceosse-project.eu/.
Organizator radionice je Univerzitetska biblioteka „Svetozar Marković“ u Beogradu kao jedan od partnera u Erasmus+ projektu CeOS_SE koji koordinira Asocijacija evropskih istraživačkih biblioteka – LIBER (Ligue des Bibliothèques Européennes de Recherche – Association of European Research Libraries), a finansira Evropska unija u periodu 01.01.2022 – 31.12.2024.
Fokus radionica je podizanje nivoa znanja o građanskoj nauci (Citizen Science) i ulozi akademskih i javnih biblioteka u podršci građanskoj i otvorenoj nauci.
U okviru radionice o građanskoj nauci posebno će biti izložene teme o obuci potencijalnih predavača o konceptu građanske nauke i o učenju o toj temi kroz primere dobre prakse. Predavači na radionici su bibliotekari iz Univerzitetske biblioteke „Svetozar Marković“.
Događaj je otvoren za sve zainteresovane građane, bibliotekare, istraživače i studente. Program možete videti ovde.
Prezentaciju možete da pogledate ovde.