Upis

Univerzitetska biblioteka otvorena je za sve građane. Upis se vrši radnim danima od 8 do 19 časova, a subotom do 13 časova. Članarina se naplaćuje prema važećem cenovniku i važi 365 dana.

Ažurirano:

Vrste članstva

Individualno: godišnje i privremeno od 3 i do 30 dana.

Kolektivno: u Biblioteku se mogu upisati ustanove i preduzeća, kao kolektivni članovi, na osnovu pismenog zahteva.

Potrebna dokumenta

Za upis u Biblioteku potrebni su lična karta ili pasoš, i slika formata 30h35mm (format za ličnu kartu). Dodatna dokumenta potrebna su za pojedine kategorije korisnika:

– studenti državnih i privatnih univerziteta, poslediplomci i doktorandi: indeks,

– strani studenti: indeks,

– zaposleni na državnim i privatnim fakultetima i drugi zaposleni: dokaz o zaposlenju na uvid pri upisu,

– nezaposleni: potvrda sa tržišta rada sa podatkom o stepenu obrazovanja,

– penzioneri: ček od penzije,

– maturanti: potvrda iz škole.

Radno vreme

Biblioteka je otvorena svakog radnog dana od 8 do 20 časova (sa korisnicima do 19.45), subotom do 14 časova (sa korisnicima do 13.45).

Čitaonice Biblioteke rade od 8 do 20 časova (sa korisnicima do 19.45). Studentska čitaonica „Endrju Karnegi“ radi do 23 časa (sa korisnicima do 22.45), a subotom od 8 do 14 časova (sa korisnicima do 13.45).

Čitaonica stare i retke knjige radi radnom danom od 8 do 14 časova (sa korisnicima do 13.45).

Katalog je otvoren od 8 do 20 časova (sa korisnicima do 19.45) , a subotom do 14 časova (sa korisnicima do 13.45).

Internet učionica je otvorena od 8 do 20 časova (sa korisnicima do 19.45), a subotom od 8 do 14 časova (sa korisnicima do 13.45).

Upis se vrši od 8 do 19 časova, a subotom do 13 časova.

Poručivanje publikacija od 8 do 19,00 časova, subotom do 13 časova.

Izdavanje i vraćanje publikacija se vrši od 8 do 19,20 časova, a subotom do 13,30 časova.

Kopirnica radi sa korisnicima od 8 do 19,30 časova, subotom od 8 do 13,30 časova.