Упис

Универзитетска библиотека отворена је за све грађане. Упис се врши радним данима од 8 до 19 часова, а суботом до 13 часова. Чланарина се наплаћује према важећем ценовнику и важи 365 дана.

Ажурирано:

Врсте чланства

Индивидуално: годишње и привремено од 3 и до 30 дана.

Колективно: у Библиотеку се могу уписати установе и предузећа, као колективни чланови, на основу писменог захтева.

Потребна документа

За упис у Библиотеку потребни су лична карта или пасош, и слика формата 30х35мм (формат за личну карту). Додатна документа потребна су за поједине категорије корисника:

– студенти државних и приватних универзитета, последипломци и докторанди: индекс,

– страни студенти: индекс,

– запослени на државним и приватним факултетима и други запослени: доказ о запослењу на увид при упису,

– незапослени: потврда са тржишта рада са податком о степену образовања,

– пензионери: чек од пензије,

– матуранти: потврда из школе.

Радно време

Библиотека је отворена сваког радног дана од 8 до 20 часова (са корисницима до 19.45), суботом до 14 часова (са корисницима до 13.45).

Читаонице Библиотеке раде од 8 до 20 часова (са корисницима до 19.45). Студентска читаоница „Ендрју Карнеги“ ради до 23 часа (са корисницима до 22.45), а суботом од 8 до 14 часова (са корисницима до 13.45).

Читаоница старе и ретке књиге ради радном даном од 8 до 14 часова (са корисницима до 13.45).

Каталог је отворен од 8 до 20 часова (са корисницима до 19.45) , а суботом до 14 часова (са корисницима до 13.45).

Интернет учионица је отворена од 8 до 20 часова (са корисницима до 19.45), а суботом од 8 до 14 часова (са корисницима до 13.45).

Упис се врши од 8 до 19 часова, а суботом до 13 часова.

Поручивање публикација од 8 до 19,00 часова, суботом до 13 часова.

Издавање и враћање публикација се врши од 8 до 19,20 часова, а суботом до 13,30 часова.

Копирница ради са корисницима од 8 до 19,30 часова, суботом од 8 до 13,30 часова.