Doktorthesen im Bestand der Universitätsbibliothek

E-teze

Doktorthesen im Bestand der Universitätsbibliothek

Doktorske disertacije odbranjene na univerzitetima u Beogradu, Nišu i Kragujevcu dostupne su na portalu E-teze. Pored disertacija nastalih od maja 2012, dostupan je i jedan broj starijih, od kojih su posebno značajne one koje su neki od slavnih srpskih naučnika branili na stranim univerzitetima.

Ažurirano:

Univerzitetska biblioteka poseduje zbirku domaćih i stranih doktorskih disertacija, u pisanom i elektronskom obliku. Od 1945. godine biblioteka je depozitna za doktorske disertacije sa teritorije Jugoslavije, a od devedesetih godina redovno prima samo disertacije sa Univerziteta u Beogradu.