Psalter aus dem 14. Jahrhundert

Digitalna biblioteka

Psalter aus dem 14. Jahrhundert

Iako se često govori o manipulativnim mogućnostima digitalnog doba, ono raspolaže i ogromnim resursima za promociju vrhunskih civilizacijskih vrednosti. Ideja da se jedno humanističko zaveštanje predstavi i ostvari na fundamentalno nov način, najbolje dolazi do izražaja putem transparentnosti digitalnih kolekcija.

Ažurirano:

Uspesi Univerzitetske biblioteke

Univerzitetska biblioteka „Svetozar Marković“ je u polju digitalizacije do sada stekla, za naš kontekst, reprezentativno iskustvo. Od prve celovite digitalizovane zbirke koja je obuhvatala rukopise iz zaostavštine srpske književnice Isidore Sekulić, preko skeniranja starih ćirilskih rukopisa, uspostavljanja digitalnog repozitorijuma Phaidra, sve do značajnih doprinosa u međunarodnim projektima, koji su krunisani digitalizacijom starih srpskih novina u okviru Europeana Newspapers projekta. Samo u okviru ovog projekta Univerzitetska biblioteka je dostavila metapodatke za više od 400.000 digitalizovanih novinskih stranica, što je prva i najveća u potpunosti pretraživa digitalna kolekcija na ćiriličkom pismu.