Psalter aus dem 14. Jahrhundert

Дигитална библиотека

Psalter aus dem 14. Jahrhundert

Иако се често говори о манипулативним могућностима дигиталног доба, оно располаже и огромним ресурсима за промоцију врхунских цивилизацијских вредности. Идеја да се једно хуманистичко завештање представи и оствари на фундаментално нов начин, најбоље долази до изражаја путем транспарентности дигиталних колекција.

Ажурирано:

Успеси Универзитетске библиотеке

Универзитетска библиотека „Светозар Марковић“ је у пољу дигитализације до сада стекла, за наш контекст, репрезентативно искуство. Од прве целовите дигитализоване збирке која је обухватала рукописе из заоставштине српске књижевнице Исидоре Секулић, преко скенирања старих ћирилских рукописа, успостављања дигиталног репозиторијума Phaidra, све до значајних доприноса у међународним пројектима, који су крунисани дигитализацијом старих српских новина у оквиру Europeana Newspapers пројекта. Само у оквиру овог пројекта Универзитетска библиотека је доставила метаподатке за више од 400.000 дигитализованих новинских страница, што је прва и највећа у потпуности претражива дигитална колекција на ћириличком писму.