Rad u Profesorskoj čitaonici

Pretraga

Ažurirano:

Elektronski katalog

Katalog biblioteke

Danas je gotovo nemoguće zamisliti biblioteku bez elektronskog kataloga. U katalogu Univerzitetske biblioteke nalazi se skoro 300.000 zapisa koje je moguće pretražiti prema željenom autoru, naslovu, izdavaču, i drugim podacima. Preostali deo lisnog kataloga moguće je pretražiti i pregledati elektronski u okviru posebnog sistema digitalnog lisnog kataloga.

Uzajamni katalog

Uzajamni katalog

Uzajamni katalog otvara vrata ka katalozima svih biblioteka koji se nalaze u istom sistemu kao i Univerzitetska biblioteka „Svetozar Marković“, pa korisnik lako može da sazna u kojoj biblioteci u Srbiji može da pronađe željenu publikaciju.

KoBSON

KoBSON

Za sve istraživače koji žele živu vezu sa najnovijim naučnim trendovima u svetu, KoBSON nudi pristup elektronskim naučnim izvorima (časopisima, knjigama, bazama podataka). Ovo jezgro savremene srpske naučnoistraživačke prakse trenutno omogućava pretragu preko 35.000 časopisa u punom tekstu i više od 100.000 knjiga.

Vodič kroz naučne oblasti

Vodič kroz naučne oblasti

Veb-vodiči kroz naučne oblasti danas uspešno zamenjuju ranije popularne „preporučene linkove“, a osnovna ideja je da se na jednom mestu omogući pristup pouzdanim e-izvorima (tekstovima, slikama, video-zapisima, linkovima i sl.).

Bibliografije istraživača (E-CRIS)

Bibliografije

Neposredan uvid u bibliografije istraživača, istraživačkih organizacija i istraživačkih projekata, omogućen je servisom E-CRIS.SR čime se promoviše transparentnost srpske nauke i pojedinačnih naučnih ostvarenja.

EconBiz

EconBiz je portal namenjen pre svega naučnim saradnicima, istraživačima i predavačima iz oblasti ekonomije i srodnih oblasti, nastao još 2002. g. u Nemačkoj, dizajniran kao prvi izbor prilikom pretraživanja najrazličitijih informacija iz ovih oblasti, a omogućava i direktan pristup do traženih sadržaja u punom tekstu

WorldCat

WorldCat je najveći svetski elektronski katalog koji omogućava pretragu preko tri stotine miliona publikacija iz celog sveta, na skoro pet stotina jezika.

The European Library

Evropska biblioteka (The European Library – TEL) nudi brz i jednostavan pristup digitalnim kolekcijama i bibliografskim podacima iz 48 nacionalnih biblioteka, kao i vodećih istraživačkih biblioteka Evrope.