Рад у Професорској читаоници

Претрага

Ажурирано:

Електронски каталог

Каталог библиотеке

Данас је готово немогуће замислити библиотеку без електронског каталога. У каталогу Универзитетске библиотеке налази се скоро 300.000 записа које је могуће претражити према жељеном аутору, наслову, издавачу, и другим подацима. Преостали део лисног каталога могуће је претражити и прегледати електронски у оквиру посебног система дигиталног лисног каталога.

Узајамни каталог

Узајамни каталог

Узајамни каталог отвара врата ка каталозима свих библиотека који се налазе у истом систему као и Универзитетска библиотека „Светозар Марковић“, па корисник лако може да сазна у којој библиотеци у Србији може да пронађе жељену публикацију.

КоБСОН

КоБСОН

За све истраживаче који желе живу везу са најновијим научним трендовима у свету, КоБСОН нуди приступ електронским научним изворима (чaсoписима, књигама, бaзама пoдaтaкa). Ово језгро савремене српске научноистраживачке праксе тренутно омогућава претрагу прeкo 35.000 чaсoписa у пунoм тeксту и више од 100.000 књигa.

Водич кроз научне области

Водич кроз научне области

Вeб-вoдичи крoз нaучнe oблaсти данас успешно замењују раније популарне „препоручене линкове“, а основна идеја је дa сe нa једнoм мeсту омогући приступ поузданим e-извoрима (текстовима, сликама, видео-записима, линковима и сл.).

Библиографије истраживача (E-CRIS)

Библиографије

Непосредан увид у библиографије истраживача, истраживачких организација и истраживачких пројеката, омогућен је сервисом E-CRIS.SR чиме се промовише транспарентност српске науке и појединачних научних остварења.

EconBiz

EconBiz је портал намењен пре свега научним сарадницима, истраживачима и предавачима из области економије и сродних области, настао још 2002. г. у Немачкој, дизајниран као први избор приликом претраживања најразличитијих информација из ових области, а омогућава и директан приступ до тражених садржаја у пуном тексту

WorldCat

WorldCat је највећи светски електронски каталог који омогућава претрагу преко три стотине милиона публикација из целог света, на скоро пет стотина језика.

The European Library

Европска библиотека (The European Library – TEL) нуди брз и једноставан приступ дигиталним колекцијама и библиографским подацима из 48 националних библиотека, као и водећих истраживачких библиотека Европе.