Univerzitet u Beogradu, Univerzitetska biblioteka „Svetozar Marković”

Doktorska disertacija Ivana Đaje

Ivan Đaja

Doktorska disertacija Ivana Đaje

Dragana Stolić

Doktorsku disertaciju iz oblasti fiziologije pod nazivom Etudes des ferments des Glucosides et des Hydrates de Carbone chez les Mollusques et chez les Crustacés (Studija fermenata, glikozida i ugljenih hidrata kod mekušaca i rakova) Ivan Đaja je odbranio 1909. godine na Sorboni.

Obimnu studiju na više od 250 stranica Đaja je posvetio svom mentoru profesoru Alberu Dastru (Albert Dastre, 1844-1917), francuskom fiziologu, članu Francuske akademije nauka, učeniku Kloda Bernara (Claude Bernard, 1813-1878) i Pola Bera (Paul Bert, 1833-1886), koji je naročito značajne rezultate postigao na polju fiziološke hemije. Prema predgovoru, Đaja je istraživanja vršio u periodu od 1905. do 1909. u Fiziološkoj laboratoriji Sorbone, kao i u Biološkoj stanici Roskof, centru za istraživanje biologije mora na severu Bretanje, koji je još 1872. osnovao Anri de Lakaz Dutije (Henri de Lacaze-Duthiers, 1821-1901), profesor zoologije na Sorboni. U predgovoru Đaja izražava zahvalnost i Živojinu Đorđeviću (1872-1957), profesoru zoologije na Beogradskom univerzitetu, koji će 1910. godine predložiti Đaju za docenta fiziologije na ovom Univerzitetu. Primerak disertacije koji se čuva u Univerziteteskoj biblioteci „Svetozar Marković“ lični je poklon pisca ustanovi. Uvodni deo Đajinog doktorskog rada moguće je pogledati na portalu inoteze.unilib.rs.

Portal inoteze.unilib.rs sadrži digitalizovane disertacije srpskih naučnika odbranjene u inostranstvu iz fonda Univerzitetske biblioteke. Dostupni su puni tekstovi disertacija ili samo pojedina poglavlja zbog zaštite autorskih prava. Među ovim disertacijama, koje su branjene u 19. i na početku 20. veka, nalaze se i radovi Mihaila Petrovića Alasa, Jovana Skerlića, Ljubomira Nedića, Vojislava Jovanovića Maramboa i dr.

Sadržaj doktorske disertacije