Универзитет у Београду, Универзитетска библиотека „Светозар Марковић”

Импресум

Иван Ђаја

Импресум

Захваљујемо се Библиотеци Матице српске из Новог Сада на уступљеним подацима из Science Citation Index-а од 1945. до 1979. године. Захваљујући тим подацима је потпунији увид у цитираност проф. др Ивана Ђаје.

Aдам Софронијевић

идеја

Мастер библиотекарства и информатике, виши дипломирани библиотекар информатор, Универзитетска библиотека „Светозар Марковић“

Љубица Ћоровић

идеја

Библиотекар саветник, Библиотека града Београда

Александра Поповић

организација

Информатор саветник, Универзитетска библиотека „Светозар Марковић“

Василије Милновић

аутор текста

Доктор књижевних наука, Универзитетска библиотека „Светозар Марковић“

Емилија Филиповић

аутор текста

Мастер студија културе, Универзитетска библиотека „Светозар Марковић“

Драгана Столић

аутор текста

Доктор књижевних наука, информатор саветник, Универзитетска библиотека „Светозар Марковић“

Србислава Шаховић Мишић

изабрана библиографија

Дипломирани библиотекар информатор, Универзитетска библиотека „Светозар Марковић“

Игор Живановић

изабрана библиографија

Дипломирани библиотекар информатор, Универзитетска библиотека „Светозар Марковић“

Сања Антонић

анотирана веб библиографија

Магистар филолошких наука, информатор саветник, Универзитетска библиотека „Светозар Марковић“

Оја Кринуловић

аутор текста

Мастер инжењер биотехнологије, виши дипломирани информатор, Универзитетска библиотека „Светозар Марковић“

Ђорђе Стакић

аутор текста

Стручни сарадник, Математички факултет Универзитетa у Београду

Александар Милошевић

дизајн изложбе, израда веб сајта

Графички дизајнер, Универзитетска библиотека „Светозар Марковић“

Матеа Милошевић

дигитализација

Сарадник за дигитализацију и одржавање веб презентације, Универзитетска библиотека „Светозар Марковић“

Александра Павловић

лектура

Доктор књижевних наука, информатор саветник, Универзитетска библиотека „Светозар Марковић“

Милена Костић

превод на енглески језик

Мастер-професор енглеског језика и књижевности, дипломирани библиотекар, Универзитетска библиотека „Светозар Марковић“

Јелена Ђукановић

изабрана библиографија, израда COBISS записа

Библиотекар, Универзитетска библиотека „Светозар Марковић“

Никола Крсмановић

израда COBISS записа

Дипломирани библиотекар, Универзитетска библиотека „Светозар Марковић“

Сњежана Фурунџић

израда COBISS записа

Дипломирани библиотекар, Универзитетска библиотека „Светозар Марковић“

Гордана Грбовић

израда COBISS записа

Библиотекар, Универзитетска библиотека „Светозар Марковић“

Александар Грбић

коричење оштећених публикација

Књиговезац, Универзитетска библиотека „Светозар Марковић“