Univerzitet u Beogradu, Univerzitetska biblioteka „Svetozar Marković”

Oni su gradili Srbiju

2015
2016
2017

Oni su gradili Srbiju

15. februar 2014.

Adam Sofronijević

Serijal virtuelnih izložbi Oni su gradili Srbiju predstavlja izuzetne ljude, profesore i istraživače koji su ostavili izvanredan trag u istoriji univerziteta i celog društva jer su u izgradnji naše zemlje postigli rezultate koji se ne mogu zaboraviti. Oni su bili znanje i vizija koji se pretvaraju u pokretačku snagu, a rezultat su fabrike, mostovi, putevi, naselja, elektrane, stadioni, brane, rudnici. Divimo im se jer su zahvaljujući njima naši životi danas lakši, lepši i sadržajniji.

Jednu zemlju čine pre svega ljudi ujedinjeni jezikom, običajima, verovanjima i istorijom, njih okupljaju ideje i velike zamisli, svakako i plodovi rada ranijih pokolenja. Državotvorna ideja uvek podrazumeva i ciljeve vezane za unapređenje uslova života građana na teritoriji na kojoj se ostvaruje. Svaki viši oblik kulturnog i ekonomskog objedinjavanja, sistemi vrednosti i ideali utemeljeni u državotvornoj ideji, moraju da nađu oslonac u materijalnoj civilizaciji. Važni su za opstanak i razvoj zajednice u privrednoj, kulturnoj i svekolikoj drugoj praksi. U složenosti i vrtlogu savremenog sveta ti važni procesi nekada ostaju prikriveni i zaboravi se na izvanredne zasluge pojedinaca. Materijalna civilizacija u kojoj živimo rezultat je nečijeg znanja, planiranja i rada, a pre svega idejnog opredeljenja i praktičnog delanja.

Virtuelne izložbe iz serijala Oni su gradili Srbiju pred nama su da bi nas podsetile na ove velikane, obrazovale naraštaje mladih i informisale najširu publiku u Srbiji i van nje, ne radi pukog održavanja tradicije ili kao pokušaj presađivanja duha i ideja drugih epoha u današnjicu, već radi postizanja onoga na šta nas podstiču svi veliki proučavaoci prošlosti, a to je učenje o prirodi čoveka na osnovu događaja iz prošlosti kako bismo bolje razumeli događaje u sadašnjosti i predvideli one u budućnosti. Životne priče velikana koji su gradili Srbiju uče da iako u svakom čoveku postoji poriv za kreacijom, stvarni trag ostavljaju samo oni koji uspeju da ga ostvare kroz životno angažovanje, razumno i stvaralačko delanje, a ne pukom političkom voljom ili posredstvom moći.

Prethodna dva veka, u kojima se obnavljala i ponovo nastajala srpska država, prepuna su primera onih koji su težili kreiranju i oblikovanju materijalnog sveta. Neke od njih ističe serijal virtuelnih izložbi Oni su gradili Srbiju, posvećen istaknutim pojedincima koji su vođeni znanjem i boljim društvenim umom ostavili za sobom korisne objekte za budućnost. Njihov trag u istoriji i našem pamćenju nije omeđen fizičkim postojanjem objekata koje su gradili, on traje koliko i dugovečna zahvalnost njihovih korisnika, koliko traje i priča o državi Srbiji.

Modernizacijski aspekti razvoja

15. februar 2014.

Grupa autora

Modernizacijski aspekti posebno su važni ako se proučavaju životi i dela velikih ljudi koji su gradili Srbiju, a što je tema ciklusa virtuelnih izložbi u okviru kojih nastaje ovaj tekst, pošto kreiranje objekata i izgradnja fizičkog sveta zavise od idejnih, ekonomskih i privrednih kapaciteta jedne zajednice, a to je u najvećoj meri određeno njenom sposobnošću da komunicira sa savremenim svetom, tj. stepenom njene modernizacije.