Univerzitet u Beogradu, Univerzitetska biblioteka „Svetozar Marković”

Oni su gradili Srbiju

Đorđe Stanojević

Rektor koji je osvetlio Beograd

15. februar 2014.

Vesna Vuksan

O elektrifikaciji Srbije krajem XIX veka i Đorđu Stanojeviću, koji je najzaslužniji za nju, u Srbiji je počelo da se piše tek pre tridesetak godina. Virtuelna izložba posvećena ovom velikanu, kojom otvaramo ciklus „Oni su gradili Srbiju“, predstavlja pokušaj da se zasluge i postignuća rektora koji je uveo struju u Beograd približe javnosti.

Đorđe Stanojević živeo je u vreme burnog razvoja elektrotehnike, kada je mnogima bivalo jasno kakve mogućnosti ona pruža. Kao profesor fizike, on sa velikim interesovanjem prati njen razvoj, ali što je još važnije, daje suštinski, praktični doprinos elektrifikaciji Srbije i pretvaranju manufakturnih radionica u moderne fabrike sa mašinama na električni pogon.

Izložba „Đorđe Stanojević, rektor koji je osvetlio Beograd“ obuhvata ostvarenja ovog ambicioznog naučnika-humaniste u okviru raznovrsnih oblasti fizike – prvenstveno elektrifikacije, zatim astronomije, naučne i dokumentarne fotografije, te niza drugih oblasti koje su bile od izuzetnog uticaja na razvoj i izgradnju Srbije i sveta.

Hronologija života i dela

Vesna Vuksan

Profesor Đorđe Stanojević jedan je od onih ljudi čiji život i delo izazivaju divljenje, ali i čuđenje, kako sve što je ostalo za njim može da stane u jedan ljudski vek. Čovek višestruko darovit kao on, morao je da ima nebrojena interesovanja. Ako se samo osvrnemo na ono važnije što je učinio, nameće se pitanje – kad je sve to uspeo da uradi?

Elektrifikacija Srbije

Zvezdana Stojkanović

Tekst govori o ulozi Đorđa Stanojevića u uvođenju električne struje, njegovom zalaganju za Teslin polifazni sistem, izgradnji prvih elektrana i doprinosu industrijalizaciji i modernizciji Srbije kao i poboljšanju uslova za život njenog stanovništva.

Univerzitet u Beogradu

Vasilije Milnović

Tekst se, na jedan teorijski način, bavi promišljanjem ličnosti i dela Đorđa Stanojevića, u kontekstu Velikog rata i stogodišnjice bombardovanja Beogradskog univerziteta, u doba dok je on bio na funkciji rektora istog. Paralelno, tekst nastoji pružiti što više informacija, kada je reč o renesansnom delovanju ovog čoveka, kao potencijalnom modelu ponašanja i rada koji zahteva punu revalorizaciju i uzoriti status.

Astronomija

Jelena Andonovski

Tekst Đorđe Stanojević i astronomija govori o radu Đorđa Stanojevića u oblasti astronomije sa kratkim osvrtom na njegovu knjigu Zvezdano nebo nezavisne Srbije. Ova knjiga je jedna od prvih knjiga na srpskom jeziku iz oblasti astronomije.

Fotografija

Divna Milošević

Višestruke su zasluge Đorđa M. Stanojevića u oblasti fotografije: uveo je fotografiju u srpsku nauku; bio prvi sa naših prostora koji je fotografisao pomračenje Sunca; dao je značajan doprinos istoriji pejzažne fotografije; bio redak umetnik dokumentarne; autor je prve fotografije u boji kod nas i tvorac prve fotografije načinjene uz pomoć X-zraka u Srbiji. Veliki ugled koji je stekao kao fotograf amater uživao je i u samom vrhu evropske fotografije.

Izabrana bibliografija

Srbislava Šahović

U projektu digitalizacije dela Đorđa Stanojevića za početak su izdvojene uglavnom one publikacije koje sadrže posvetu autora, a plan je da se sva njegova dela digitalizuju i na taj način učine dostupnim i najširoj javnosti. Digitalizacija radova velikih ljudi koji su učestovali u izgradnji moderne Srbije, a naročito dela čoveka koji je mnogo učinio na popularizovanju nauke, jeste most između njihovog i našeg vremena i potvrda kontinuiteta.

Anotirana veb bibliografija

Suzana Topalović

Anotirana veb bibliografija predstavlja objedinjavanje digitalnih resursa dostupnih putem Interneta o Đorđu Stanojeviću. Internet stranice, naučni radovi, popularni teksotvi koji se odnose na ovog našeg velikana izdvojeni su i tematski složeni uz kratak opis – anotaciju. Na ovaj način formirana je mala baza znanja o Đorđu Stanojeviću koja će, nadamo se, biti korišćena kao važan dodatni izvor informacija za učenike, studente i istraživače koji se bave životom i delom rekotra koji je osvetlio Beograd.