Univerzitet u Beogradu, Univerzitetska biblioteka „Svetozar Marković”

Impresum

Đorđe Stanojević

Impresum

Zahvaljujemo se Biblioteci Matice srpske na ustupljenim digitalnim kopijama knjige „Srbija u slikama“ i Turističkoj organizaciji Srbije na ustupljenim fotografijama sa vebsajta kampanje Lifestyle Serbia.

Svi predstavljeni digitalni materijali zaštićeni su CC BY-NC-ND licencom.

Ljubica Ćorović

ideja i konsultacije

Bibliotekar savetnik, Biblioteka grada Beograda

prof. dr Ljiljana Marković

recenzija, autor teksta

Redovni profesor, Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu

Adam Sofronijević

organizacija, autor teksta

Viši bibliotekar, Univerzitetska biblioteka „Svetozar Marković“

Svetlana Aleksić

medijska podrška, autor teksta

Master-profesor engleskog jezika i književnosti, Filološki fakultet,
Televizija Beograd, Radio Televizija Srbije

Vesna Vuksan

organizacija, autor teksta

Viši bibliotekar, Univerzitetska biblioteka „Svetozar Marković“

Aleksandar Milošević

dizajn izložbe, izrada veb sajta

Grafički dizajner, Univerzitetska biblioteka „Svetozar Marković“

Zvezdana Stojkanović

medijska podrška, autor teksta

Bibliotekar-informatičar master, Univerzitetska biblioteka „Svetozar Marković“

Vasilije Milnović

autor teksta

Doktor književnih nauka, Univerzitetska biblioteka „Svetozar Marković“

Divna Milošević

digitalizacija, autor teksta

Specijalista-strukovni menadžer, Univerzitetska biblioteka „Svetozar Marković“

Jelena Andonovski

autor teksta

Bibliotekar, Univerzitetska biblioteka „Svetozar Marković“

Srbislava Šahović

izabrana bibliografija

Bibliotekar, Univerzitetska biblioteka „Svetozar Marković“

Suzana Topalović

anotirana veb bibliografija

Bibliotekar-informatičar, Univerzitetska biblioteka „Svetozar Marković“

Svjetlana Đelić

lektura

Univerzitetska biblioteka „Svetozar Marković“

Milena Kostić

prevod na engleski jezik

Master-profesor engleskog jezika i književnosti, Univerzitetska biblioteka „Svetozar Marković“

Nataša Matović

dizajn suvenira

Grafički dizajner, Univerzitetska biblioteka „Svetozar Marković“

Nikola Krsmanović

izrada Cobiss zapisa

Bibliotekar-informatičar, Univerzitetska biblioteka „Svetozar Marković“

Nemanja Žikić

tehnička podrška

Šef tehničke podrške, Univerzitetska biblioteka „Svetozar Marković“

Vukosav Sredojević

tehnička podrška

Univerzitetska biblioteka „Svetozar Marković“

Bojan Nikolić

tehnička podrška

Univerzitetska biblioteka „Svetozar Marković“

Nikola Bogdanovski

saradnik

Univerzitetska biblioteka „Svetozar Marković“

Žarko Sokolović

saradnik

Univerzitetska biblioteka „Svetozar Marković“