Запослени испред Универзитетске библиотеке

О нама

Ажурирано:

Документи

Радионица за коричење новина

У раду са корисницима, организацији послова, креирању планова и тежње ка достизању стандарда изврсности у мисији коју спроводи, Универзитетска библиотека се ослања на низ документа, како интерних, тако и оних који су донесени од стране Универзитета у Београду, ресорног министарства и међународних стручних тела.

Радно време

Öffnungszeiten der Bibliothek

Универзитетска библиотека „Светозар Марковић”
радиће од 08 до 20 часова, од понедељка до петка.

Суботом од 08 do 14 часова.

Простори

Рад у великој читаоници

Знате ли за боље место за учење од читаонице?

Код куће телефон, ТВ, фрижидер, пеглање и слични изазови за трен ока одвуку пажњу, а сати који су вам преко потребни пролете у неповрат. У нашим читаоницама атмосфера мотивише на учење: окружени сте другима који уче, „урањате“ у књигу, упијате знање и блистате на испиту!

Пројекти

Књига из фонда реткости спремна за дигитализацију

Као модерни истраживачки центар, Универзитетска библиотека се упушта у авантуре од којих ће многе променити саму природу библиотека. Тако пројекти обухватају иновативна партнерства са другим библиотекама, институцијама и компанијама, и полазе од фокуса на јачању постојећих снага, до побољшања академске сарадње уз коришћење нових технологија.

Отворена наука

Универзитетска библиотека „Светозар Марковић“ активно заговара и промовише отворени приступ и отворену науку путем различитих манифестација, националних и европских пројеката, предавања, радионица и разговора који у фокусу имају ову изузетно значајну тематику.

Историјат

Универзитетска библиотека на почетку каријере

Универзитетска библиотека представља јединствено сведочанство о развоју друштва у целини у једном историјском тренутку и веома упечатљиво илуструје становиште државе која је после Првог светског рата, свим силама настојала да надокнади пропуштено и да стане у ред развијених земаља, препознајући значај образовања у том процесу.

Матична делатност

Детаљи

Универзитетска библиотека брине се о професионалном усавршавању запослених из сопствених редова, али и из других универзитетских, високошколских и библиотека научноистраживачких института. Кредибилитет за константно стремљење ка унапређењу пословања библиотека, поред великог искуства, даје и чињеница да је ова библиотека матична за скоро 250 библиотека.

Стручна звања

Поглед преко улице на зграду Библиотеке

Комисија за доделу звања у високошколским библиотекама Универзитетске библиотеке „Светозар Марковић“ разматра пријаве кандидата из високошколских установа у Србији и на основу њих утврђује предлог који прослеђује Републичкој комисији за доделу виших стручних звања у библиотечко-информационој делатности  (Народна библиотека Србије). 

Заједница библиотека универзитета у Србији

ЗБУС

Заједница библиотека универзитета у Србији постоји да би развијала и промовисала библиотекарску струку и унапредила професионални и материјални статус запослених у библиотекама чланицама.

Библиотекарско друштво Србије

Библиотекарско друштво Србије

Библиотекарско друштво Србије (БДС) је добровољна, независна, непрофитна и професионална организација која повезује библиотечко-информационе стручњаке у Републици Србији.

Јавне набавке

Универзитетска библиотека „Светозар Марковић“ у складу са Законом о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/12) који се примењује од 1. априла 2013. године објављује огласе и остале релевантне садржаје у поступцима јавних набавки.