Запослени испред Универзитетске библиотеке

О нама

Ажурирано:

Документи

Радионица за коричење новина

У раду са корисницима, организацији послова, креирању планова и тежње ка достизању стандарда изврсности у мисији коју спроводи, Универзитетска библиотека се ослања на низ документа, како интерних, тако и оних који су донесени од стране Универзитета у Београду, ресорног министарства и међународних стручних тела.

Радно време

Öffnungszeiten der Bibliothek

Универзитетска библиотека „Светозар Марковић”
радиће од 08 до 20 часова, од понедељка до петка.

Суботом од 08 do 14 часова.

Контакти

Информације
pitajbibliotekara@unilib.bg.ac.rs
marketing@unilib.rs
+381 11 3370 512
+381 11 3370 513
+381 11 3370 506

Простори

Рад у великој читаоници

Знате ли за боље место за учење од читаонице?

Код куће телефон, ТВ, фрижидер, пеглање и слични изазови за трен ока одвуку пажњу, а сати који су вам преко потребни пролете у неповрат. У нашим читаоницама атмосфера мотивише на учење: окружени сте другима који уче, „урањате“ у књигу, упијате знање и блистате на испиту!

Пројекти

Књига из фонда реткости спремна за дигитализацију

Као модерни истраживачки центар, Универзитетска библиотека се упушта у авантуре од којих ће многе променити саму природу библиотека. Тако пројекти обухватају иновативна партнерства са другим библиотекама, институцијама и компанијама, и полазе од фокуса на јачању постојећих снага, до побољшања академске сарадње уз коришћење нових технологија.

Отворена наука

Универзитетска библиотека „Светозар Марковић“ активно заговара и промовише отворени приступ и отворену науку путем различитих манифестација, националних и европских пројеката, предавања, радионица и разговора који у фокусу имају ову изузетно значајну тематику.

Историјат

Универзитетска библиотека на почетку каријере

Универзитетска библиотека представља јединствено сведочанство о развоју друштва у целини у једном историјском тренутку и веома упечатљиво илуструје становиште државе која је после Првог светског рата, свим силама настојала да надокнади пропуштено и да стане у ред развијених земаља, препознајући значај образовања у том процесу.

Матична делатност

Детаљи

Универзитетска библиотека брине се о професионалном усавршавању запослених из сопствених редова, али и из других универзитетских, високошколских и библиотека научноистраживачких института. Кредибилитет за константно стремљење ка унапређењу пословања библиотека, поред великог искуства, даје и чињеница да је ова библиотека матична за скоро 250 библиотека.

Стручна звања

Поглед преко улице на зграду Библиотеке

Комисија за доделу звања у високошколским библиотекама Универзитетске библиотеке „Светозар Марковић“ разматра пријаве кандидата из високошколских установа у Србији и на основу њих утврђује предлог који прослеђује Републичкој комисији за доделу виших стручних звања у библиотечко-информационој делатности  (Народна библиотека Србије). 

Заједница библиотека универзитета у Србији

ЗБУС

Заједница библиотека универзитета у Србији постоји да би развијала и промовисала библиотекарску струку и унапредила професионални и материјални статус запослених у библиотекама чланицама.

Библиотекарско друштво Србије

Библиотекарско друштво Србије

Библиотекарско друштво Србије (БДС) је добровољна, независна, непрофитна и професионална организација која повезује библиотечко-информационе стручњаке у Републици Србији.

Јавне набавке

Универзитетска библиотека „Светозар Марковић“ у складу са Законом о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/12) који се примењује од 1. априла 2013. године објављује огласе и остале релевантне садржаје у поступцима јавних набавки.