Javna nabavka

Univerzitetska biblioteka „Svetozar Marković“ u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“, br. 124/12) koji se primenjuje od 1. aprila 2013. godine objavljuje oglase i ostale relevantne sadržaje u postupcima javnih nabavki.

Javna nabavka električne energije 2023

U postupku javne nabavke Univerzitetska biblioteka Svetozar Marković raspisuje javnu nabavka dobara – Električne energije. Pozivaju se ponuđači da podnesu pisanu ponudu za dodelu i zaključenje ugovora o javnoj nabavci dobara.

Odluka o izmeni Plana javnih nabavki za 2022. godinu

Univerzitetska biblioteka „Svetozar Marković“ objavljuje Plan javnih nabavki i sve njegove kasnije izmene ili dopune na Portalu javnih nabavki i na svojoj internet stranici, u roku od 10 dana od dana donošenja. U prilogu je Odluka o izmeni plana javnih nabavki za 2022. godinu sa izmenom Plana, kao sastavnim delom

Javna nabavka električne energije

U postupku javne nabavke Univerzitetska biblioteka Svetozar Marković raspisuje javnu nabavka dobara – Električne energije. Pozivaju se ponuđači da podnesu pisanu ponudu za dodelu i zaključenje ugovora o javnoj nabavci dobara.

Javna nabavka električne energije

U postupku javne nabavke Univerzitetska biblioteka Svetozar Marković raspisuje javnu nabavka dobara – Električne energije. Pozivaju se ponuđači da podnesu pisanu ponudu za dodelu i zaključenje ugovora o javnoj nabavci dobara.

Javna nabavka 2/2019 Nabavka servera

Nova e-učionica

U postupku javne nabavke male vrednosti broj 2/2019 „Nabavka servera za Univerzitetsku biblioteku „Svetozar Marković“ u Beogradu, Bulevar kralja Aleksandra broj 71″, pozivaju se ponuđači da podnesu pisanu ponudu za dodelu i zaključenje ugovora o javnoj nabavci dobara.

Javna nabavka električne energije

U postupku javne nabavke Univerzitetska biblioteka Svetozar Marković raspisuje javnu nabavka dobara – Električne energije. Pozivaju se ponuđači da podnesu pisanu ponudu za dodelu i zaključenje ugovora o javnoj nabavci dobara.

Javna nabavka električne energije

U postupku javne nabavke Univerzitetska biblioteka Svetozar Marković raspisuje javnu nabavka dobara – Električne energije. Pozivaju se ponuđači da podnesu pisanu ponudu za dodelu i zaključenje ugovora o javnoj nabavci dobara. 

Nabavka dobara – Opremanje Biblioteke opremom za konzervaciju i restauraciju kulturnih dobara

U postupku javne nabavke Univerzitetska biblioteka Svetozar Marković raspisuje javnu nabavka dobara – Opremanje Biblioteke opremom za konzervaciju i restauraciju kulturnih dobara. Pozivaju se ponuđači da podnesu pisanu ponudu za dodelu i zaključenje ugovora o javnoj nabavci dobara. Poziv za podnošenje ponuda Konkursna dokumentacija Odluka o dodeli ugovora Zapisnik Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Javna nabavka električne energije 01/2017

U postupku javne nabavke male vrednosti broj 1/2017 „Nabavka električne energije za Univerzitetsku biblioteku „Svetozar Marković“ u Beogradu, Bulevar kralja Aleksandra broj 71, pozivaju se ponuđači da podnesu pisanu ponudu za dodelu i zaključenje ugovora o javnoj nabavci dobara.