Јавна набавка

Универзитетска библиотека „Светозар Марковић“ у складу са Законом о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/12) који се примењује од 1. априла 2013. године објављује огласе и остале релевантне садржаје у поступцима јавних набавки.

Јавна набавка електричне енергије 2023

У поступку јавне набавке Универзитетска библиотека Светозар Марковић расписује јавну набавка добара – Електричне енергије. Позивају се понуђачи да поднесу писану понуду за доделу и закључење уговора о јавној набавци добара.

Јавна набавка електричне енергије

У поступку јавне набавке Универзитетска библиотека Светозар Марковић расписује јавну набавка добара – Електричне енергије. Позивају се понуђачи да поднесу писану понуду за доделу и закључење уговора о јавној набавци добара.

Јавна набавка електричне енергије

У поступку јавне набавке Универзитетска библиотека Светозар Марковић расписује јавну набавка добара – Електричне енергије. Позивају се понуђачи да поднесу писану понуду за доделу и закључење уговора о јавној набавци добара.

Јавна набавка 2/2019 Набавка сервера

Нова е-учионица

У поступку јавне набавке мале вредности број 2/2019 „Набавка сервера за Универзитетску библиотеку „Светозар Марковић“ у Београду, Булевар краља Александра број 71″, позивају се понуђачи да поднесу писану понуду за доделу и закључење уговора о јавној набавци добара.

Јавна набавка електричне енергије

У поступку јавне набавке Универзитетска библиотека Светозар Марковић расписује јавну набавка добара – Електричне енергије. Позивају се понуђачи да поднесу писану понуду за доделу и закључење уговора о јавној набавци добара.

Јавна набавка електричне енергије

У поступку јавне набавке Универзитетска библиотека Светозар Марковић расписује јавну набавка добара – Електричне енергије. Позивају се понуђачи да поднесу писану понуду за доделу и закључење уговора о јавној набавци добара. 

Набавка добара – Опремање Библиотеке опремом за конзервацију и рестаурацију културних добара

У поступку јавне набавке Универзитетска библиотека Светозар Марковић расписује јавну набавка добара – Опремање Библиотеке опремом за конзервацију и рестаурацију културних добара. Позивају се понуђачи да поднесу писану понуду за доделу и закључење уговора о јавној набавци добара. Позив за подношење понуда Конкурсна документација Одлука о додели уговора Записник Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка – Извођење радова на рестаурацији фасаде објекта

У поступку јавне набаке број : 3/2017 Извођење радова на рестаурацији фасаде објекта Универзитетске библиотеке „Светозар Марковић“, ул.Булевар краља Александра бр.71, Београд позивају се понуђачи да поднесу писану понуду за доделу и закључење уговора о јавној набавци.

Јавна набавка електричне енергије 01/2017

У поступку јавне набавке мале вредности број 1/2017 „Набавка електричне енергије за Универзитетску библиотеку „Светозар Марковић“ у Београду, Булевар краља Александра број 71, позивају се понуђачи да поднесу писану понуду за доделу и закључење уговора о јавној набавци добара.