Поетика немогућег: Душан Матић, Александар Вучо, Марко Ристић и њихов песнички круг од авангарде до позног модернизма

Скуп под називом Поетика немогућег: Душан Матић, Александар Вучо, Марко Ристић и њихов песнички круг од авангарде до позног модернизма састоји се из два дела. Први део посвећен уводним разматрањима, одржан је 21. децембра 2018.

Објављено:

 

 

Институт за књижевност и уметност у сарадњи са Универзитетском библиотеком „Светозар Марковић” у оквиру пројекта Смена поетичких парадигми у српској књижевности 20. века – национални и европски контекст организује научни скуп посвећен надреализму. Скуп под називом Поетика немогућег: Душан Матић, Александар Вучо, Марко Ристић и њихов песнички круг од авангарде до позног модернизма састоји се из два дела. Први део посвећен уводним разматрањима, одржан је 21. децембра 2018. Главни део скупа одржава се 21. и 22. фебруара 2019. године. Први дан скупа одвија се у просторијама Института за књижевност у уметност са почетком у 10 часова. Други дан биће у Универзитетској библиотеци „Светозар Марковић“ са почетком у 11 часова.

Планирано је да научно-истраживачке погледе о поетици надреализма изложе универзитетски професори, сарадници, научници и истраживачи из Србије, Македоније, Хрватске, Црне Горе, али и из славистичких центара из Француске, Немачке, Пољске и Украјине.

Настављајући научни рад у оквиру пројекта дугог двадесет пет година, Институт ће овим скупом допринети едицији која у себе убраја представнике канона српског песништва  20. века. Након одржаног скупа, научни резултати биће штампани као национални зборник и публиковани у отвореном приступу и формату отворене науке предвиђеном прогамима ЕУ стандарда 2020, у складу са новим прописима о објављивању резултата пројеката које финансира Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.

Програм за дан: ЧЕТВРТАК 21.02.2019; ПЕТАК 22.02.2019;