Презентација о софтверима за проверу плагијата

Господин Гоа Борек из компаније Turnitin ће у понедељак 23. октобра 2017, у 14 часова, одржати
презентацију о софтверским решењима за проверу плагијата.

Објављено:

Господин Гоа Борек из компаније Turnitin ће у понедељак 23. октобра 2017, у 14 часова, одржати
презентацију о софтверским решењима за проверу плагијата. На четири
факултета Универзитету у Београду користе се софтвери ове компаније, а
Универзитет у Београду, као и Универзитет у Новом Саду, обезбедили су
одређени број приступа софтверу Ithenticate.