Презентација о софтверима за проверу оригиналности докумената

У четвртак, 9. фебруара 2017. године у 15 часова, у холу на спрату Библиотеке, Гоа Борек из компаније Turitin ће одржати кратку презентацију о софтверима за проверу оригиналности докумената и превенцију плагијаризма.

Објављено:

У четвртак, 9. фебруара 2017. године у 15 часова, у холу на спрату Библиотеке, Гоа Борек из компаније Turitin ће одржати кратку презентацију о софтверима за проверу оригиналности докумената и превенцију плагијаризма. Посебно ће бити речи о посебним програмским пакетима ове компаније (Ithenticate, Turnitin, Ephorus), и указаће се на сличности и разлике између њих.